Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Vrijstellingen - Wie komt er in aanmerking? Hoe doe ik een aanvraag?

Oplossing

Als je eerder al een opleiding gevolgd hebt en je hebt daar credit behaalt, kan je nagaan of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Vrijstelling van één of meerdere opleidingsonderdelen betekent dat je geen examen meer dient af te leggen. Als je vrijgesteld wordt van een opleidingsonderdeel krijg je geen cijfer en dus ook geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. 

Je kan de cursusinformatie van de verschillende opleidingsonderdelen doornemen om op die manier na te gaan of de inhoud, aantal studiepunten en contacturen, werk- en evaluatievormen en de eindcompetenties overeen komen met het eerder gevolgde opleidingsonderdeel. 

Heb je gestudeerd aan een andere rechtenfaculteit? Bekijk dan zeker de equivalentielijsten in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten. Achteraan dit document vind je lijsten per onderwijsinstelling die overeenkomstige opleidingsonderdelen bevat. Voor de opleidingsonderdelen waarvoor je een creditbewijs hebt behaald en die opgenomen zijn in deze lijst, wordt op eenvoudig verzoek een vrijstelling toegekend. Een aanvraag is steeds noodzakelijk!

Deadlines

Studenten ingeschreven voor 6 oktober kunnen tot uiterlijk 6 oktober vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede semester. De aanvragen zullen door de Studievoortgangscommissie van de Faculteit Rechten behandeld worden uiterlijk 31 oktober.

Studenten die na 6 oktober inschrijven kunnen enkel vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester en dit tot uiterlijk 14 februari. De aanvragen zullen uiterlijk 28 februari behandeld worden.

Procedure

Het indienen van je aanvraag gebeurt via het digitaal formulier, aangevuld met een aantal bijlagen. De Faculteit Rechten behandelt enkel geldige (tijdig ingediende en volledige) aanvraagdossiers. Gelieve de richtlijnen op de website grondig door te lezen. Zorg er zeker voor dat de documenten de correcte benaming hebben en dat alles via een zipfile wordt doorgestuurd. Deze zipfile heeft als bestandsnaam 'jouwnaam_jouwvoornaam'.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Inschrijving - Ik wil overstappen van een andere universiteit naar UAntwerpen. Waar begin ik?
Bachelor in de rechten met studieduurverkorting - Kom ik in aanmerking? Hoe schrijf ik me in?
Startpakket - Kom ik in aanmerking voor een kleiner startpakket?
Inschrijving - Ik wil een opleiding(sonderdeel) volgen onder credit- of examencontract. Welke stappen onderneem ik?
Samenstelling studieprogramma - Hoeveel sp mag/moet ik opnemen? Mag ik meer dan 72 sp opnemen?
Artikel details
Artikel ID: 116
Categorie: Vrijstellingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid