Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Studiegeld: Wanneer gebeuren de terugbetalingen?

Oplossing

Eerst en vooral, de voorwaarde voor een terugbetaling is steeds dat we beschikken over je rekeningnummer (IBAN én BIC) dat je kan invoeren/beheren in je SisA selfservice (tegel "Persoonsgegevens").  Kijk dit dus eerst na indien je een terugbetaling verwacht.

Wanneer gebeuren dan de terugbetalingen wanneer we beschikken over je rekeningnummer?

Je hebt je tijdens de inschrijvingen of in de loop van het academiejaar volledig uitgeschreven uit de Universitet Antwerpen (dus alle opleidingen werden stopgezet):

  • je uitschrijving gebeurde voor 01 november: de terugbetaling gebeurt in de periode november-december.
  • je uitschrijving gebeurde na 31 oktober: de terugbetaling gebeurt vanaf begin april

Hou er rekening mee dat de verschuldigde vaste bedragen nooit worden terugbetaald. 

Je hebt je niet volledig uitgeschreven uit de Universiteit Antwerpen (dus er is nog minstens één opleiding actief) maar je hebt teveel betaald op basis van het aantal opgenomen studiepunten en/of je beursstatus:

In het geval van een actieve student (je bent voor heel het academiejaar ingeschreven) wordt noodzakelijkerwijze gewacht tot er volgens het onderwijs- en examenreglement geen wijzigingen meer mogen plaatsvinden in je inschrijvingen en/of je studieprogramma. Dit is in principe 28 februari. Op dat moment zal de centrale studentenadministratie nagaan wie er in aanmerking komt voor een terugbetaling op basis van alle ontvangen betalingen tijdens het academiejaar. De terugbetalingen gebeuren dan vanaf begin april.  Als je studiegeld werd herberekend naar aanleiding van het bekomen van een studietoelage bestaat de kans dat de terugbetaling al sneller zal gebeuren.

 
 
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Studiegeld: Ik zie in mijn Rekeningoverzicht (self service) een post Restitutie (terugbetaling) verschijnen maar ontving nog geen terugbetaling via mijn bank?
Account: Hoe lang blijft mijn studentenaccount actief?
Studiegeld: Ik ontving een mail van de Onderwijsadministratie met de melding dat mijn rekeningnummer ontbreekt ivm een terugbetaling
Studiegeld: Ik heb vorig school- of academiejaar een school- of studietoelage ontvangen en heb daardoor bij inschrijving maar een voorschot moeten betalen maar toch zie ik het saldo berekend op basis van het standaard studiegeld in mijn selfservice staan.
Studiegeld: Ik heb een bedrag in het kader van het studiegeld betaald maar zie toch nog een saldo staan in mijn SisA selfservice.
Artikel details
Artikel ID: 63
Categorie: Studiegeld
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.2/5.0 (26)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid