Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Studiegeld: Ik heb mijn inschrijving stopgezet maar heb een aanvraag voor een studietoelage ingediend. Hoeveel moet ik dan betalen?

Oplossing

Ook na het stopzetten van een inschrijving is het overeenkomstige studiegeld, berekend op basis van de opgenomen studiepunten, verschuldigd.

Indien je de intentie had om een beurs aan te vragen maar dit niet gedaan hebt of de beursaanvraag werd afgewezen, zal het saldo berekend worden op basis van het standaard (niet-beurs) tarief.
Indien je toch een beurs ontvangt voor de periode dat je ingeschreven was, zal het studiegeld berekend worden op basis van het beurstarief.
Indien de aanvraag voor een beurs werd ingediend maar je ontving nog geen bericht over het al dan niet bekomen van de beurs, zal je studiegeld ook berekend worden op basis van het standaardtarief. Bekom je alsnog een beurs dan zal er een herberekening volgen en wordt een deel van het studiegeld, indien van toepassing, terugbetaald.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Studiegeld: Ik heb vorig school- of academiejaar een school- of studietoelage ontvangen en heb daardoor bij inschrijving maar een voorschot moeten betalen maar toch zie ik het saldo berekend op basis van het standaard studiegeld in mijn selfservice staan.
Studiegeld: Ik heb een studietoelage aangevraagd maar nog niet ontvangen. Er wordt via email gevraagd om het openstaande saldo, berekend op basis van het standaardtarief, te betalen. Wat moet ik doen?
Studiegeld: Ik heb van de dienst Studietoelagen het bericht gekregen dat mijn studiebeurs/studietoelage werd toegekend. Mijn studiegeld werd evenwel nog niet aangepast. Wat moet ik doen?
Studiegeld: Ik heb een bedrag in het kader van het studiegeld betaald maar zie toch nog een saldo staan in mijn SisA selfservice.
Studiegeld: Ik heb juist mijn studieprogramma samengesteld maar ik zie geen wijziging in het saldo van het te betalen studiegeld?
Artikel details
Artikel ID: 62
Categorie: Studiegeld
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid