Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Bestaat er een systeem van buispunten of deliberaties?

Oplossing

Het Onderwijs- en Examenreglement bepaalt dat vanaf 2019-2020 studenten die niet alle creditbewijzen behaald hebben (vrijstellingen niet meegerekend) geslaagd verklaard worden als ze aan alle volgende voorwaarden (= de tolerantiedrempels) voldoen:

A)    voor de studenten van de bacheloropleidingen:

 • je hebt een eindtotaal van minstens 50 op 100 behaald,
 • de gezamenlijke studieomvang van de opleidingsonderdelen waarvoor je niet bent geslaagd, bedraagt maximum 12 studiepunten,
 • het examenresultaat van de opleidingsonderdelen waarvoor je niet bent geslaagd, is minimum 8/20, en
 • je bent geslaagd voor de bachelorscriptie en desgevallend verplichte stages.

B)    voor studenten van een schakel- en voorbereidingsprogramma en een bacheloropleiding met minstens de helft studieduurverkorting:

 • je hebt een eindtotaal van minstens 50 op 100 behaald,
 • de gezamenlijke studieomvang van de opleidingsonderdelen waarvoor je niet bent  geslaagd, bedraagt maximum 6 studiepunten,
 • het examenresultaat van de opleidingsonderdelen waarvoor je niet bent geslaagd, is minimum 8/20, en 
 • je bent geslaagd voor desgevallend de bachelorscriptie of eindproef en verplichte stages.

C)    voor een masteropleiding, een master-na-master en de specifieke lerarenopleiding:

 • je hebt een eindtotaal van minstens 60 op 100,
 • je bent slechts voor één opleidingsonderdeel niet geslaagd,
 • de studieomvang van het opleidingsonderdelen waarvoor je niet bent geslaagd, bedraagt maximum 6 studiepunten,
 • het examenresultaat van het opleidingsonderdeel waarvoor je niet bent geslaagd, is minimum 9/20, en
 • je bent geslaagd voor de masterproef en desgevallend verplichte stages.

Deze deliberatie gebeurt automatisch door de examencomissie in het jaar dat je kan afstuderen.

Voor de opleidingsonderdelen waarvoor er een tekort is, ontvangt de student geen creditbewijs. Dat betekent dat het bachelordiploma geen 180 studiepunten zal tellen, of het masterdiploma geen 60 studiepunten. In het buitenland zijn dat echter minimumgrenzen om een diploma te laten erkennen. Studenten kunnen er daarom voor kiezen om het examen in de tweede zittijd opnieuw te doen.

Als je toch liever alle studiepunten behaalt, kan je beslissen om af te zien van de “deliberatie”: daarvoor contacteer je (per mail) de voorzitter van de Examencommissie binnen de 7 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten. De voorzitter van de Examencommissie kan je automatische deliberatie dan intrekken; op die manier behoud je in een volgende examenperiode nog steeds een kans om af te studeren met een volledig en internationaal erkend diploma. Het hoogst behaalde cijfer blijft steeds gelden, ook al behaal je in een volgende examenperiode een lager cijfer. 

De samenstelling van de examencommissies en contactgegevens van de voorzitters voor FLW vind je op deze pagina onder 'examencommissies'.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik een buitenlands vak waarvoor ik geen cijfer krijg in mijn programma opnemen ?
Ik sta onder studievoortgangsbewaking. Wat wil dat zeggen?
Ik heb mijn bachelor, schakel- of voorbereidingsprogramma nog niet helemaal afgewerkt. Kan ik toch mijn masterproef opnemen in mijn studieprogramma?
Geen nood aan een diploma? Word creditcontractstudent
Artikel details
Artikel ID: 98
Categorie: Examens en zittijden
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.9/5.0 (86)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid