Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: examens en zittijden  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Ik ben ziek en kan mijn examen niet afleggen. Wat moet ik doen? Artikel beoordeeld 3.1/5.0
Je meldt je in SisA af voor het examen of de examens waaraan je niet deel zal nemen: ga naar ‘studieprogramma’, selecteer dan ‘aanvragen’ en vervolgens ‘verontschuldigen voor een examen’. Er wordt dan...
Kan ik afstuderen in februari? Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Als je in je diplomajaar zit, kan je onder bepaalde voorwaarden afstuderen in februari. De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte hanteert volgende regels: opleidingsonderdelen die in het tweede semester...
Bestaat er een systeem van buispunten of deliberaties? Artikel beoordeeld 3.8/5.0
Het Onderwijs- en Examenreglement bepaalt dat vanaf 2019-2020 studenten die niet alle creditbewijzen behaald hebben (vrijstellingen niet meegerekend) vanaf volgend academiejaar geslaagd verklaard word...
Ik geef mijn bachelor- of masterproef in tweede zit af. Wat moet ik daarvoor doen? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Je kan best je promotor melden dat je in de tweede zittijd indient. Je moet je daarnaast via SisA inschrijven voor de tweede zittijd van je bachelor- of masterproef, anders ben je er niet voor geregis...
Ik wil niet deelnemen aan een examen. Wat doe ik dan? Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Als je niet wil deelnemen aan een examen, kan je via SisA een 'verontschuldigd' inbrengen op de puntenlijst van de docent: ga naar ‘studieprogramma’, selecteer dan ‘aanvragen’ en vervolgens ‘verontsch...
Ik wil mijn mondeling examen op een ander moment afleggen. Wat moet ik doen? Artikel beoordeeld 1.8/5.0
Als je je mondeling examen niet kan afleggen op het tijdstip dat voor jou in de examenregeling voorzien is, kan je - zonder tussenkomst van de ombudsdienst - een medestudent(e) zoeken die voor hetzelf...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid