Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Examens en zittijden  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Inschrijven voor tweede zittijd Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Wanneer je na eerste zittijd tekorten hebt en hiervoor herexamens wenst af te leggen, dien je je hier zélf voor in te schrijven binnen de daarvoor geldende periode.
Ik ben ziek en kan mijn examen niet afleggen. Wat moet ik doen? Kan ik een inhaalexamen afleggen? Artikel beoordeeld 3.5/5.0
Wens je geen inhaalexamen aan te vragen? Je meldt je in SisA af voor het examen of de examens waaraan je niet deel zal nemen: ga naar ‘studieprogramma’, selecteer dan ‘aanvragen’ en vervolgens ‘veron
Kan ik afstuderen in februari? Artikel beoordeeld 3.1/5.0
Als je in je diplomajaar zit, kan je onder bepaalde voorwaarden afstuderen in februari. De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte hanteert volgende regels: opleidingsonderdelen die in het tweede semester...
Beschikbaarheid examencijfers eerste zittijd Artikel beoordeeld 3.5/5.0
De onderwijsadministratie FLW verwerkt de examenresultaten van de eerste zittijd zodra alle cijfers binnen zijn.De uiterste bekendmaking van de cijfers en de datum van de deliberaties staat altijd gep...
Bestaat er een systeem van buispunten of deliberaties? Artikel beoordeeld 3.9/5.0
Het Onderwijs- en Examenreglement bepaalt dat vanaf 2019-2020 studenten die niet alle creditbewijzen behaald hebben (vrijstellingen niet meegerekend) geslaagd verklaard worden als ze aan alle volgende...
Ik geef mijn bachelor- of masterproef in tweede zit af. Wat moet ik daarvoor doen? Artikel beoordeeld 3.5/5.0
Je kan best je promotor melden dat je in de tweede zittijd indient. Je moet je daarnaast via SisA inschrijven voor de tweede zittijd van je bachelor- of masterproef, anders ben je er niet voor geregis...
Ik wil niet deelnemen aan een examen. Wat doe ik dan? Artikel beoordeeld 2.9/5.0
Als je niet wil deelnemen aan een examen, kan je via SisA een 'verontschuldigd' inbrengen op de puntenlijst van de docent: ga naar ‘studieprogramma’, selecteer dan ‘aanvragen’ en vervolgens ‘verontsch...
Ik wil mijn mondeling examen op een ander moment afleggen. Wat moet ik doen? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Als je je mondeling examen niet kan afleggen op het tijdstip dat voor jou in de examenregeling voorzien is, kan je - zonder tussenkomst van de ombudsdienst - een medestudent(e) zoeken die voor hetzelf...
Wat als ik mijn tekorten niet wil laten delibereren? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Normaal gezien delibereert de examencommissie van iedere opleiding studenten die in hun diplomajaar zitten én delibereerbare tekorten hebben automatisch volgens de geldende deliberatiecriteria. Wat a...
Publicatie examenrooster tweede zittijd: uiterlijk 01 augustus Artikel beoordeeld 2.3/5.0
De deliberatie van de examens van juni vindt plaats in de eerste week van juli. Studenten hebben dan pas zicht op het aantal herexamens voor het volledige academiejaar. Vervolgens krijg je tot 15 juli...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid