Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat als ik mijn tekorten niet wil laten delibereren?

Oplossing

Normaal gezien delibereert de examencommissie van iedere opleiding studenten die in hun diplomajaar zitten én delibereerbare tekorten hebben automatisch volgens de geldende deliberatiecriteria.

Wat als je niet gedelibereerd wenst te worden? (zie ook artikel 17 van het OER)

Als je toch liever alle studiepunten behaalt, kan je beslissen om af te zien van de “deliberatie”: daarvoor contacteer je (per mail) de voorzitter van de Examencommissie binnen de 7 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten. De voorzitter van de Examencommissie kan je automatische deliberatie dan intrekken; op die manier behoud je in een volgende examenperiode nog steeds een kans om af te studeren met een volledig en internationaal erkend diploma. Het hoogst behaalde cijfer blijft steeds gelden, ook al behaal je in een volgende examenperiode een lager cijfer. 

 

De samenstelling van de examencommissies en contactgegevens van de voorzitters voor FLW vind je op deze pagina onder 'examencommissies'.

Meer informatie en de samenstelling van de examencommissie vind je hier terug.

De officiële data van de deliberaties vind je terug op de facultaire academische kalender maar kan je ook raadplegen in SisA

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Bestaat er een systeem van buispunten of deliberaties?
Beschikbaarheid examencijfers eerste zittijd
Welke voorbereidingsprogramma's bestaan er in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte?
Welke schakelprogramma's bestaan er in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte?
Wat is volgtijdelijkheid?
Publicatie examenrooster tweede zittijd: uiterlijk 01 augustus
Artikel details
Artikel ID: 168
Categorie: Examens en zittijden
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid