Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik ben ziek en kan mijn examen niet afleggen. Wat moet ik doen? Kan ik een inhaalexamen afleggen?

Oplossing

Wens je geen inhaalexamen aan te vragen?

Je meldt je in SisA af voor het examen of de examens waaraan je niet deel zal nemen: ga naar ‘studieprogramma’, selecteer dan ‘aanvragen’ en vervolgens ‘verontschuldigen voor een examen’. Er wordt dan een verontschuldigd ingebracht op de puntenlijst van de docent.

Wens je een inhaalexamen?

Je stuurt uiterlijk voor aanvang van het examen een bericht via deze helpdesk dat je niet kan deelnemen aan het examen. Geef daarbij duidelijk aan om welk examen of welke examens het gaat.

Een attest dat de overmacht of de ziekte staaft kan tot uiterlijk drie kalenderdagen na het examen via deze helpdesk bezorgd worden (de dag van het examen telt mee).

Je krijgt via email van de onderwijsadministratie bericht over lokaal en tijdstip van het inhaalexamen. 

 

Bijlagen:
Reglement-inhaalexamens-FLW.pdf Reglement-inhaalexamens-FLW.pdf

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik wil niet deelnemen aan een examen. Wat doe ik dan?
Ik wil mijn mondeling examen op een ander moment afleggen. Wat moet ik doen?
Alleen examens afleggen? Schrijf je in voor een examencontract
Kan ik afstuderen in februari?
Geen nood aan een diploma? Word creditcontractstudent
Artikel details
Artikel ID: 88
Categorie: Examens en zittijden
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.5/5.0 (26)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid