Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Handleiding SisA (technisch-praktisch)  (Ga terug)

» Subcategorieën:

 
SisA terminologie
Terminologie: Wat is een studiesubplan?
Terminologie: Belangrijkste termen gebruikt binnen de SisA selfservice
Terminologie: Wat zijn "mijn vereisten"?
 
 

» Artikelen in deze categorie:

 
Handleiding integraal downloaden Artikel beoordeeld 2.7/5.0
Je kan de handleiding hier integraal downloaden in pdf.  
Handleiding: Hoe moet ik inloggen in SisA? Artikel beoordeeld 1.5/5.0
Surf naar de pagina:  https://sisastudent.uantwerpen.be Gebruik je UA studentenaccountgegevens (met gebruikersnaam in de vorm s1234567@ad.ua.ac.be) om je aan te melden.
Handleiding: Wat zijn mijn taken? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Op de home pagina vind je o.a. je Taken links bovenaan. Dit zijn belangrijke taken die je nog moet uitvoeren of acties die je moet nemen naar aanleiding van een blokkering op je dossier. Na het voltoo...
Handleiding: Hoe inschrijven voor opleidingsonderdelen? Artikel beoordeeld 3.6/5.0
Klik hier als je liever het filmpje bekijkt. Je kan pas inschrijven voor opleidingsonderdelen vanaf 16 juli (de datum kan verschillen per faculteit - contacteer de faculteit voor meer informatie) en ...
Handleiding: Hoe uitschrijven voor opleidingsonderdelen? Artikel beoordeeld 2.9/5.0
Je kunt je ook uitschrijven voor opleidingsonderdelen die je toch niet wenst te volgen. Klik op de tegel “Studieprogramma” en kies dan “Opl.onderdelen uitschrijven” in het menu. Selecteer het opleid...
Handleiding: Hoe mijn rooster bekijken? Artikel beoordeeld 2.5/5.0
Je kunt je lesrooster met je ingeschreven studieactiviteiten opvragen. Klik op de tegel “Rooster”. Klik op “abonneer op rooster” indien je het rooster wilt synchroniseren met je favoriete kalenderap...
Handleiding: Hoe kan ik mijn rooster synchroniseren met mijn agenda? Artikel beoordeeld 1.6/5.0
Klik op “abonneer op rooster” indien je het rooster wilt synchroniseren met je favoriete kalenderapplicatie (MS Outlook, Google Calendar, Apple iCal etc.) Er opent een nieuw venster.
Handleiding: Waar uitwisselingsopleidingsonderdelen en vrijstellingen bekijken Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Je kunt een overzicht opvragen van uitwisselingsopleidingsonderdelen en vrijstellingen Klik op de tegel “Cijfers” en en selecteer “Uitwisseling” of “Vrijstellingen’ in het menu.
Handleiding: Cijfers bekijken Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Je kunt je cijfers per periode bekijken. Klik op de tegel “Cijfers” en kies nogmaals “cijfers” in het menu.   Je krijgt nu een overzicht van de cijfers van het lopend academiejaar. Je kan van academ...
Handleiding: Waar vind ik de datums van bekendmaking van de examenresultaten? Artikel beoordeeld 2.9/5.0
Je vindt de datums van bekendmaking van de examenresultaten onder de tegel "Studieprogramma" bij het menu-item "Mijn studiegegevens". Klik op de kalender in de kolom "Datums". De datums bekendmaking r...
Handleiding: Aanvragen indienen en opvolgen Artikel beoordeeld 1.7/5.0
Je kunt ook verschillende soorten administratieve aanvragen indienen via selfservice. Op dit moment kan je de volgende aanvragen indienen: Herinschrijven voor een opleiding in een nieuw academiejaar ...
Handleiding: Hoe herinschrijven voor een nieuw academiejaar? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Vanaf 15 juli kan je herinschrijven voor een nieuw academiejaar. Je kan je opleiding verder zetten of een andere kiezen.Als je nog niet bent ingeschreven voor het nieuwe academiejaar zal je hierover e...
Handleiding: Hoe je inschrijving wijzigen (opleiding stoppen/extra inschrijven)? Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Als je van opleiding wil wijzigen kan je dit doen via de aanvraag "Opleiding stoppen/extra inschrijven" in SisA. Het contracttype van een opleiding kan je via deze weg niet wijzigen.Neem hiervoor cont...
Handleiding: Hoe je afstudeerrichting wijzigen? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Klik op de tegel "Aanvragen". Vervolgens kies je "Wijzig afstudeerrichting" onder "Beheer opleiding". Selecteer het programma waarvoor je de afstudeerrichting wil wijzigen. Als je m
Handleiding: Hoe een studiesubplan toevoegen of verwijderen? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Een studiesubplan is bijvoorbeeld een major, minor, optie, specialisatie. Als je opleiding studiesubplannen bevat dan ben je verplicht om je daarvoor in te schrijven. Je kan je pas inschrijven voor op...
Handleiding: Examenmomenten reserveren Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Indien je zelf een examenmoment moet kiezen voor een mondeling examen dan doe je dit via SisA. Klik op de tegel "Aanvragen". Vervolgens kies je "Reserveer examenmomenten" onder "Examens". 
Handleiding: Examenmomenten uitschrijven Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Om uit te schrijven voor een eerder gereserveerd examenmoment klik je op de tegel “Aanvragen”. Je kiest “Uitschrijven examenmomenten” onder "Examens".
Handleiding: Hoe inschrijven voor de examens van de 2de zittijd? Artikel beoordeeld 4.5/5.0
Klik op de tegel "Aanvragen". Vervolgens kies je "Inschrijven examens 2de zittijd" onder "Examens". Opgelet, of en wanneer je deze aanvraag kan gebruiken is afhankelijk van je tekorten in 1ste zit en...
Handleiding: Bijzondere faciliteiten aanvragen Artikel beoordeeld 3.9/5.0
Je kan via SisA aangeven voor welke opleidingsonderdelen je van de mogelijke faciliteiten gebruik wenst te maken. De faculteit zal later voor elk opleidingsonderdeel bevestigen of de faciliteiten kunn...
Handleiding: Hoe een verontschuldiging voor het examen registreren? Artikel beoordeeld 4.4/5.0
OPGELET! Raadpleeg steeds de procedure van je faculteit voor het verontschuldigen voor examens. Klik op het tabblad "Aanvragen". Vervolgens kies je "Verontschuldigen voor een examen" onder "Examens"....
Handleiding: Ik wil afstuderen in februari. Hoe vraag ik dit aan? Artikel beoordeeld 3.3/5.0
Aanvragen om af te studeren in februari kan je indienen vanaf 1 november en moet je indienen voor 2 januari. Zorg eerst dat je zeker bent dat je in februari kan a
Handleiding: Mobiliteit of stage aanvragen Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Klik op de tegel "Aanvragen". Vervolgens kies je "Aanvraag van mobiliteit/stage" onder "Mobiliteit". Als je in meerdere opleidingen bent ingeschreven selecteer je eerst de opleiding
Handleiding: Registreren als werkstudent Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Klik op de tegel “Aanvragen”. Vervolgens kies je “Registratie als werkstudent” onder "Beheer opleiding". Selecteer de situatie die op jou van toepassing is.
Handleiding: Een eindwerk aanvragen Artikel beoordeeld 3.1/5.0
De faculteit bepaalt in welke periode je een eindwerk kan aanvragen. Klik op de tegel “Aanvragen”. Vervolgens kies je “Aanvraag eindwerk” onder “Eindwerken”.
Handleiding: Je aanvraag eindwerk wijzigen of annuleren Artikel beoordeeld 1.7/5.0
Als je een aanvraag eindwerk wil wijzigen dan moet je de huidige aanvraag eerst verwijderen. Daarna kan je een nieuwe aanvraag doen. Opgelet: je kan je aanvraag eindwerk enkel wijzigen zolang de doce...
Handleiding: Een eindwerk inleveren Artikel beoordeeld 4.4/5.0
Opgelet: je kan deze aanvraag momenteel niet gebruiken voor het inleveren van een doctoraatsthesis. Je kan enkel een eindwerk inleveren als je bent ingeschreven voor het relevante opleidingsonderdeel...
Handleiding: Huidig studieprogramma bekijken Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Klik op de tegel “Studieprogramma” en kies in het menu “Mijn opleidingsonderdelen”. Je krijgt dan onderstaande pagina waarop je de opleidingsonderdelen ziet waarvoor je in het lopende academiejaar ben...
Handleiding: Persoonsgegevens beheren Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Je privacy beheren of een adres, telefoonnummer of bankrekeningnummer wijzigen doe je via je selfservice. Klik op je Homepagina op de tegel “Persoonsgegevens” Je komt meteen op de relevante pagina’s ...
Handleiding: Foto opladen Artikel beoordeeld 3.3/5.0
Als je nog geen foto hebt opgeladen dan krijg je hiervoor een taak onder de tegel "Taken".Klik op de link of ga naar de tegel Persoonsgegevens en naar het menu-item "Foto". 
Handleiding: Privacy beheren Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Klik op je Homepagina op de tegel “Persoonsgegevens”. Klik in het menu op Privacy om aan te geven aan welke organisatie de Universiteit Antwerpen je adresgegevens en/of je studieresultaten mag vrijge...
Handleiding: Verplaatsingsgegevens beheren Artikel nog niet beoordeeld
Klik op de link "Studentenverplaatsingen" in de taak "Beheer verplaatsingsgegevens" of ga rechtstreeks naar de tegel "Persoonsgegevens" en kies dan "Studentenverplaatsingen" in het menu links. Select...
Handleiding: Studiegeld raadplegen Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Lees zeker ook de veelgestelde vragen ivm het studiegeld in deze helpdesk (rubriek "Studiegeld") Op je homepagina zie je op de tegel “Rekeningoverzicht” meteen of je nog een bedrag verschuldigd bent....
Handleiding: Blokkeringen bekijken Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Je account kan geblokkeerd worden om diverse redenen zoals: studiegeld niet (volledig) betaald, je dossier is in behandeling, studievoortgangbewaking etc. In dat geval worden al je inschrijvingsacties...
Handleiding: Hoe een studiebewijs bekomen? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Onder het tabblad “Documenten” kan je zelf naast een officieus voortgangsrapport en het overzicht van de bevestigde bijzondere faciliteiten ook een studiebewijs, een verkiezingsattest (indien van toep...
Handleiding: Hoe kan ik de stand van mijn leerkrediet raadplegen Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Klik op de tegel "Studieprogramma" en kies dan "Mijn studiegegevens" in het menu.Onder het blokje "Mijn leerkrediet" kan je klikken op "leerkrediet ophalen".
Handleiding: Je voorkeurstaal wijzigen Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Klik op de 3 puntjes rechtsboven in de zwarte balk en klik op "Mijn voorkeuren". Selecteer je voorkeurstaal en klik op "Opslaan".   
Handleiding: Digitale studentenkaart tonen Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Als je een foto hebt opgeladen en je hebt het studiegeld betaald dan heb je een fysieke studentenkaart ontvangen. Mocht je de kaart vergeten zijn, of je kaart is nog onderweg met de post dan kan je oo...
Handleiding: MOVE-pas aankopen Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Opmerking: deze aanvraag kan je enkel gebruiken indien je MOVE niet via de online aanmelding hebt geselecteerd. Klik op de tegel "Aanvragen". Vervolgens kies je "Aankoop MOVE" onder "Extra".
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid