Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Examens  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Redelijke spreiding als bijzondere faciliteit? Artikel beoordeeld 3.5/5.0
Studenten met de bijzondere faciliteit "Examenspreiding" kunnen een aanvraag indienen om één examen naar de inhaaldag te verplaatsen. Dit is enkel mogelijk wanneer van je 2 examens van verschillende ...
Kan ik een examen op een ander moment afleggen? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Als je je examen niet kan afleggen op het tijdstip dat voor jou in de examenregeling voorzien is en er worden meerdere examengroepen georganiseerd, kan je - zonder tussenkomst van de ombudsdienst - ee...
Overlap in je examenrooster? Artikel beoordeeld 2.7/5.0
Bij overlap in je examenrooster heb je twee examens voor verschillende vakken op dezelfde datum. Neem hiervoor contact op met de FOSA via deze helpdesk zodat we kunnen nagaan of een examen kan verplaa...
Mijn examenresultaat klopt niet. Artikel beoordeeld 2.2/5.0
Als je denkt dat je resultaat van het examen niet klopt, neem dat zo snel mogelijk contact op met de Facultaire Onderwijs- en Studentenadministratie Wetenschappen via deze helpdesk, zodat we kunnen na...
Wat moet ik doen als ik niet wil deelnemen aan het examen? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Wens je NIET deel te nemen aan een examen, verontschuldig jezelf dan via SisA-selfservice. Je hoeft dus geen 'nul' te komen aanvragen op het examen zelf. De procedure vind je hier. Wie zich niet vero...
Niet-deelname aan een examen wegens overmacht Artikel beoordeeld 4.0/5.0
Indien je wegens overmacht (bv. overlijden van een familielid, ziekte, …) niet kan deelnemen aan een examen: verwittig je ons onmiddellijk en uiterlijk vóór het aanvangsuur van het examen via deze he...
Tweede zittijd: registreer je tijdig! Artikel beoordeeld 3.9/5.0
Deelname aan tweede zittijd moet je steeds bevestigen via je SisA. Dit is slechts tijdens een korte periode mogelijk: van 6 tot en met 14 juli 2024. Ook de studenten die nog enkel hun eindwerk moeten ...
Gedragsregels bij de examens Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Kijk goed de gedragsregels bij de examens na op het
Wanneer verschijnen mijn punten? Artikel beoordeeld 2.4/5.0
Je kan de resultaten van je examens terugvinden in je SisA-selfservice onder het tabblad Cijfers. De punten worden zichtbaar in de week na de laatste dag van de examenperiode. Lees zeker ook volgende...
Inzage in een examen Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Wens je de behaalde examenresultaten (goed of slecht) met iemand te bespreken, dan kan dat met de examinator (over het de inhoud van dat specifieke examen) of met de studietrajectbegeleider (over je s...
Welke zittijden zijn er? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Er zijn twee zittijden in een academiejaar Eerste zittijd: De eerste zittijd bestaat uit twee periodes: januari: voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en deelexamens van jaaropleidingson...
Ziekte (attest arts voor studenten uit Nederland) Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Tijdens de examenperiode verblijf je in Nederland en je wordt ziek en kan hierdoor niet deelnemen aan een examen.  Als je een inhaalexamen wil, zal ook jij (conform het OER zie artikel "Niet-deelname...
Wanneer worden de examenroosters bekend gemaakt? Artikel beoordeeld 1.7/5.0
Wanneer de examenroosters ten laatste moeten worden bekend gemaakt,  is vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement: Voor de examenperiode op het einde van het eerste semester: ten laatste op 1 d...
Teruggave leerkrediet wegens overmacht Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Kon je door een overmachtssituatie niet deelnemen aan 1 of meerdere examens en was er voor jou ook geen inhaalexamen mogelijk? Dan kan je door overmacht verloren leerkrediet via een verzoekschrift ter...
Tweede zittijd: ik vind een examen niet terug in mijn rooster? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Heb je deelname aan tweede zittijd bevestigd voor een vak, maar verschijnt dit niet in je SisA, dan zal dit examen op afspraak plaatsvinden. Je moet hiervoor zelf het initiatief nemen en contact opnem...
Tweede zittijd: ben ik ingeschreven? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Na de inschrijving voor de tweede zittijd volgt GEEN bevestigingsmail. Je kan dit nakijken in de selfservice, in je persoonlijk rooster.
Tweede zittijd: meedoen of niet? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Een gouden raad: neem deel aan de tweede zittijd en behaal zoveel mogelijk creditbewijzen (minstens 10/20). Dit is niet alleen belangrijk voor je studievoortgang, maar ook voor het behoud van je leerk...
Tweede zittijd: ik wens een aanpassing aan mijn examenrooster Artikel beoordeeld 2.4/5.0
De examenperiode van de 2e zittijd is zeer beperkt en alle vakken moeten aan bod kunnen komen in deze korte periode. Daarom kan een ruime spreiding van de vakken niet voorzien worden. Het rooster is z...
Tweede zittijd: wat gebeurt er als ik een slechter resultaat voor een opleidingsonderdeel behaal? Artikel beoordeeld 4.2/5.0
In de berekening zal steeds het hoogste cijfer dat voor een opleidingsonderdeel behaald werd, gelden. Dus als je in de 2de zittijd voor een opleidingsonderdeel dat je opnieuw aflegt een lager cijfer d...
Tweede zittijd: deadline inschrijving verstreken? Artikel beoordeeld 3.3/5.0
Er is nog een tweede inschrijvingsdeadline. Maar opgelet: deze biedt geen deelnamegarantie meer! Je wordt dan ingedeeld bij een examengroep in functie van het aantal nog beschikbare plaatsen. Je hebt ...
Ik zoek de ombudspersoon van mijn opleiding. Artikel beoordeeld 2.3/5.0
De contactgegevens van de ombudspersoon van je opleiding vind je op studentenportaal onder "contact".
Examens en Erasmus Artikel nog niet beoordeeld
Als je niet kan deelnemen aan de examens in een bepaalde examenperiode omwille van je Erasmusverblijf, dan meld je dit via deze Helpdesk. Voeg in je ticket volgende essentiële gegevens opgenomen: d...
Examens als topsporter of kunstenaar Artikel nog niet beoordeeld
Als je wenst gebruik te maken van examenspreiding, neem je zelf contact op via de helpdesk om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om een examen te verplaatsen. De aanvraag moet steeds gestaafd worde...
Examens als werkstudent Artikel nog niet beoordeeld
Als je wenst gebruik te maken van examenspreiding of andere faciliteiten, neem je zelf contact op via deze helpdesk om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om een examen te verplaatsen. De aanvraag m...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid