Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Niet-deelname aan een examen wegens overmacht

Oplossing

Indien je wegens overmacht (bv. overlijden van een familielid, ziekte, …) niet kan deelnemen aan een examen:

  1. verwittig je ons onmiddellijk en uiterlijk vóór het aanvangsuur van het examen via deze helpdesk. Vermeld als ‘onderwerp’ (subject) van je bericht ‘Ziekte/Overmacht’. Vermeld in je bericht ook het examen dat je niet kan afleggen. Je hoeft zelf geen 'VER' of verontschuldiging in te brengen in SisA-Selfservice bij het vak.

  2. bezorg je zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de drie dagen na de dag van het gemiste examen schriftelijk bewijs van de ingeroepen overmachtsituatie (bv. doktersattest, overlijdensbericht, …). Een duidelijk leesbare scan volstaat. Bezorg deze via de helpdesk van de Faculteit Wetenschappen. Een dixit-attest of een post-factumattest wordt niet aanvaard.

  3. Vermeld duidelijk of je ook een inhaalexamen wenst. Pas ná het insturen van je attest zullen wij voor jou nagaan of je nog een inhaalexamen kan afleggen in dezelfde zittijd. Indien nog geen extra examen werd voorzien zal de studentenadministratie contact opnemen met de docent in kwestie en krijg je zo snel mogelijk uitsluitsel of er al dan niet een inhaalexamen wordt georganiseerd. Indien reeds een extra examen werd georganiseerd omwille van bepaalde redenen, kan je toelating krijgen om hierbij aan te sluiten. Let wel: een schriftelijke toelating van de studentenadministratie is verplicht.
Let op:
  • Overmacht geeft je geen automatisch recht op een inhaalexamen. Enkel bij een correcte aangifte van de ziekte en binnen de mate van het mogelijke kan een inhaalexamen gepland worden.

  • Het ingeleverde doktersbewijs is enkel geldig voor de oorspronkelijke examendatum. Als er een inhaalexamen voor jou georganiseerd wordt en je kan ook niet deelnemen wegens overmacht, dien je dit opnieuw te staven met een schriftelijk bewijs van de ingeroepen overmachtsituatie. Gebeurt dit niet, registreren we je als afwezig.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik kan niet deelnemen aan een practicum.
Ziekte (attest arts voor studenten uit Nederland)
Teruggave leerkrediet wegens overmacht
Kan ik een examen op een ander moment afleggen?
Wat moet ik doen als ik niet wil deelnemen aan het examen?
Artikel details
Artikel ID: 106
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.0/5.0 (16)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid