Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Teruggave leerkrediet wegens overmacht

Oplossing

Kon je door een overmachtssituatie niet deelnemen aan 1 of meerdere examens en was er voor jou ook geen inhaalexamen mogelijk? Dan kan je door overmacht verloren leerkrediet via een verzoekschrift terugvorderen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Alle info en documenten kan je terugvinden op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/terugvordering-van-leerkrediet-wegens-overmacht.
Daar vind je ook een voorbeeldbrief die je kan volgen en waarin alle informatie staat die de Raad nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen.
Je voegt bij deze brief de nodige bewijsstukken waaruit duidelijk blijkt dat je niet in de mogelijkheid was om bepaalde examens af te leggen (puntenlijsten (uit SisA selfservice), medische attesten met vermelding van datum/periode van ziekte, of een andere overmachtssituatie). De Raad contacteert jou rechtstreeks over de verdere procedure en hun beslissing.

OPGELET: er is een aparte procedure uitgewerkt voor terugvordering vaan leerkrediet omwille van COVID-19. Meer informatie vind je hier.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Niet-deelname aan een examen wegens overmacht
Tweede zittijd: meedoen of niet?
Ik heb onvoldoende/geen leerkrediet
Ik wil een keuzevak volgen aan een andere universiteit in Vlaanderen
Artikel details
Artikel ID: 196
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid