Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe bekom ik attesten voor het betaald educatief verlof (BEV) voor een tewerkstelling in Brussel en Wallonië?

Oplossing

Lees eerst deze FAQ van Centrum West: "Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?"

  1. Je bezorgt de werkgever het inschrijvingsbewijs van de opleiding ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar. Zo'n studiebewijs kan je zelf downloaden in SisA selfservice.
  2. Je bezorgt de werkgever de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid.
  • Je kan hiervoor het document in bijlage gebruiken. Voor het opvolgen van je aanwezigheid kan je het formulier in bijlage gebruiken. Voor elk vak en per trimester gebruik je een apart formulier. Laat dit na elke les aftekenen door de docent of assistent.
  • Bezorg deze documenten dan via deze Helpdesk na elk trimester, zodat een attest nauwgezetheid naar reële uren kan worden opgemaakt.
  • Je mag maximaal 10% (10 percent) van de tijd ongewettigd afwezig zijn per trimester. Indien je afwezig bent omwille van je werk dan moet je die afwezigheid kunnen wettigen via je werkgever (tikkaart/verklaring werkgever/...). Voor ziektes is een attest van de dokter nodig.

Een bewijs van aanwezigheid bij het examen kan je aanvragen via deze Helpdesk.

 

Bijlagen:
Aanwezigheidslijst-werkstudenten-BEV.xlsx Aanwezigheidslijst-werkstudenten-BEV.xlsx

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Betaald educatief verlof (uitdovend): attesten
Examens als werkstudent
Niet-deelname aan een examen wegens overmacht
Ik was afwezig tijdens een practicum. Wat nu?
Wat moet ik doen als ik niet wil deelnemen aan het examen?
Artikel details
Artikel ID: 286
Categorie: Werkstudent?
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid