Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik kan niet deelnemen aan een practicum.

Oplossing

Aanwezigheid bij practica is verplicht. Indien je wegens overmacht (bv. overlijden van een familielid, ziekte, …) niet kan deelnemen :

  1. verwittig je onmiddellijk en uiterlijk vóór het aanvangsuur van het practicum de practicumbegeleider van het opleidingsonderdeel (via e-mail).

  2. Bezorg je zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de drie dagen na de dag van het gemiste practicum schriftelijk bewijs van de ingeroepen overmachtsituatie (bv. doktersattest, overlijdensbericht, …). Een duidelijk leesbare scan volstaat. Bezorg deze via de helpdesk van de Faculteit Wetenschappen. Een dixit-attest of een post-factumattest wordt niet aanvaard.

  3. Het originele attest hou je zelf bij, voor het geval er ooit discussie ontstaat.

Je hoeft dus niet persoonlijk langs te komen om je bewijsstuk in te leveren bij de studentenadministratie.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Niet-deelname aan een examen wegens overmacht
Ziekte (attest arts voor studenten uit Nederland)
Hoe kies ik het juiste practicum?
Mijn practicum is volzet
Teruggave leerkrediet wegens overmacht
Artikel details
Artikel ID: 168
Categorie: Lesroosters en practica
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.5/5.0 (13)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid