Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Betaald educatief verlof (uitdovend): attesten

Oplossing

Bij inschrijving onder diplomacontract:

  • Bij de start van het academiejaar: vraag je attest van regelmatige inschrijving aan bij de Facultaire Studentenadministratie Wetenschappen via deze Heldpdesk ("Verzend een aanvraag"). Vermeld zeker je studentennummer.
    • Deadline voor het indienen van deze aanvraag: 15 oktober
  • Op het einde van elk trimester: je vraagt het attest van nauwgezetheid aan bij de Facultaire Studentenadministratie Wetenschappen via deze Helpdesk ("Verzend een aanvraag"). Voor dit attest zal de faculteit het eerdere attest van regelmatige inschrijving aanvullen met de reële gevolgde contacturen op basis van de controle op aanwezigheid. Dit gebeurt op basis van de gehandtekende aanwezigheidslijsten.
    • Deadlines voor het indienen van deze aanvraag: vrijdag voor de kerstvakantie, vrijdag voor de paasvakantie en op het einde van lesweek 13 van het 2de trimester.
    • Studenten kunnen pas "aanwezig" zijn vanaf het moment dat ze ingeschreven zijn.

Bij inschrijving onder examencontract-diploma:

  • Bij de start van het academiejaar: vraag je attest van regelmatige inschrijving aan via de Helpdesk van de Centrale Studentenadministratie ("Verzend een aanvraag"). Vermeld zeker je studentennummer.
  • Na elke examenperiode: je vraagt een attest deelname examen aan bij de Facultaire Studentenadministratie Wetenschappen via deze Helpdesk ("Verzend een aanvraag").  OPGELET: dit attest geldt enkel voor het vak (of vakken) die onder het examencontract vallen en waaraan je ook daadwerkelijk deelneemt. 
 
 
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe bekom ik attesten voor het betaald educatief verlof (BEV) voor een tewerkstelling in Brussel en Wallonië?
Aanvraag toelating tot inschrijving
Aanvraag toelating tot inschrijving onder credit- of examencontract
Examens als werkstudent
Examens en Erasmus
Artikel details
Artikel ID: 117
Categorie: Werkstudent?
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.1/5.0 (7)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid