Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Centrum WeST
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?

Oplossing

1. Je bezorgt de werkgever het inschrijvingsbewijs van de opleiding ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar. Zo'n studiebewijs kan je zelf downloaden in SisA selfservice.

In geval van laattijdige inschrijving na 31 oktober of wanneer je in eenzelfde schooljaar van werkgever verandert, doe je de aanvraag voor educatief verlof ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever.

2. Wie nog niet eerder een diploma hoger onderwijs behaalde, komt in aanmerking voor 130 uur BEV (i.p.v. 120). Om die aanvullende uren voor een beroepsopleiding te krijgen vul je een verklaring op eer in met de vermelding van het maximaal behaalde diploma (studieniveau) en overhandig je deze aan de werkgever: Verklaring hoogste diploma (.pdf).

3. De planning van het verlof gebeurt in onderlinge overeenstemming met de werkgever.

4. Je licht de werkgever in over de voorziene afwezigheid.

5. Je bezorgt de werkgever de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid. Wie met een diplomacontract studeert, kan voor deze attesten in de helpdesk van zijn/haar faculteit terecht. Ook om je aanwezigheid tijdens de examens aan te tonen neem je contact op met de faculteit. Studenten met een examencontract contacteren de Centrale Onderwijsadministratie.

Meer info vind je op de website van BEV.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat is het Vlaams opleidingsverlof?
Wat is betaald educatief verlof?
Hoe vraag ik Vlaams opleidingsverlof aan?
Kom ik in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?
Kom ik in aanmerking voor tijdskrediet?
Artikel details
Artikel ID: 171
Categorie: Betaald educatief verlof
Datum toegevoegd: 2023-10-04 13:23:22
Aantal bekeken: 205
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid