Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Centrum WeST
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat is betaald educatief verlof?

Oplossing

Werknemers in de Brusselse privésector kunnen gebruik maken van het betaald educatief verlof om meer tijd voor hun opleiding vrij te maken (Vlaams Opleidingsverlof geldt enkel voor wie in het Vlaams Gewest werkt). Er moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

- De werknemer moet voltijds of deeltijds (minstens 25% van een voltijdse opdracht) tewerkgesteld zijn.

- De opleiding moet minstens 32 contacturen en minstens 10 studiepunten omvatten. Bachelors, graduaten, masters (en hun specialisaties of educatieve programma’s), voorbereiding- en schakelprogramma’s komen allemaal in aanmerking voor betaald educatief verlof, ongeacht het lessenrooster (dag-, avond- of weekendonderwijs) of de opleidingsmethode (online, op de campus of hybride). Micro-credentials geven geen recht op BEV.

- Belangrijk is dat je minstens 90% van de lessen effectief aanwezig bent. Het bekijken van opnames telt niet mee als aanwezigheid in de les! BEV is dus een minder goed idee voor wie geen flexibel werkrooster heeft.

- Werknemers die educatief verlof opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip, eventueel begrensd tot 3364 euro bruto per maand.

 

Wie voltijds werkt en een opleiding aan de Universiteit Antwerpen volgt, heeft recht op maximum 120 uur BEV. Studenten die in een bachelor starten en nog niet eerder een diploma hoger onderwijs behaalden, hebben recht op max. 130 uur. Enkel de effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking. Een werknemer die deeltijds tewerkgesteld is (minstens ¼ van de tijd) heeft recht op betaald educatief verlof evenredig met het deel van de werkbreuk.

Alle info over BEV vind je hier.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat is het Vlaams opleidingsverlof?
Kom ik in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?
Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?
Kom ik in aanmerking voor registratie als werkstudent?
Heb ik recht op opleidingscheques?
Artikel details
Artikel ID: 170
Categorie: Betaald educatief verlof
Datum toegevoegd: 2023-09-29 09:46:45
Aantal bekeken: 334
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid