Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Centrum WeST
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kom ik in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?

Oplossing

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt vanaf 1 september 2019 het betaald educatief verlof.

Kom je als werknemer in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je tewerkgesteld bent:

  • in de privésector
  • voor minstens 50% (maart is de referentiemaand)
  • in het Vlaams gewest.

Komt jouw opleiding in aanmerking?

Opleidingen met een erkenning voor VOV staan in de Vlaamse opleidingsdatabank. De opleiding kan automatisch of specifiek erkend zijn.

Automatisch erkende opleidingen

Onderstaande opleidingen van de Universiteit Antwerpen zijn automatisch erkend onder diplomacontract:

  • bacheloropleidingen
  • schakelprogramma's
  • voorbereidingsprogramma's
  • masteropleidingen

Let op: Alleen een eerste bachelor- of masteropleiding komt automatisch in aanmerking voor VOV. Een bijkomend diploma in het hoger onderwijs dient arbeidsmarktgericht te zijn. Niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen krijgen in de Opleidingsdatabank de vermelding "Vlaams Opleidingsverlof: beperkende voorwaarde opleidingsniveau." Dat wil zeggen dat je enkel VOV kan opnemen voor deze opleiding als je nog niet eerder een bachelor- of masterdiploma behaalde OF als je een POP-attest hebt waarin die opleiding wordt aanbevolen.

Specifiek erkende opleidingen

Onder diplomacontract kan je ook VOV aanvragen voor een opleiding (bv. postgraduaat Nederlands voor anderstaligen bij Linguapolis) die een specifieke erkenning via een paritair comité of een erkenningscommissie heeft en vermeld staat in de opleidingsdatabank.

 Niet-erkende opleidingen

 Sommige opleidingen van de Universiteit Antwerpen kunnen niet erkend worden:

  • de doctoraatsopleiding
  • opleidingen die slechts een getuigschrift of attest afleveren (bv. permanente vormingen). 

Voor een niet-erkende opleiding, die je volgt in het kader van loopbaanbegeleiding en die vermeld staat in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), kan je wel VOV aanvragen.

Let op: Onder examencontract kan je geen Vlaams opleidingsverlof aanvragen.

Meer info

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Komen alle opleidingen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof?
Wat is het Vlaams opleidingsverlof?
Welke opleidingen kan ik betalen met opleidingscheques?
Hoe vraag ik Vlaams opleidingsverlof aan?
Voor welke financiële en sociale voorzieningen kom ik in aanmerking?
Artikel details
Artikel ID: 166
Categorie: Vlaams opleidingsverlof
Datum toegevoegd: 2019-05-07 14:53:46
Aantal bekeken: 1270
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid