Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Centrum WeST
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kom ik in aanmerking voor registratie als werkstudent?

Oplossing

Je kan je registreren als werkstudent aan de Universiteit Antwerpen als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden (zie hieronder). De voorwaarden voor registratie hebben betrekking op je werksituatie én je studiesituatie.

1.  Je kan je registreren als jouw werksituatie in onderstaande lijst voorkomt:

Je bent een student die

 • een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en het statuut van zelfstandige student heeft
 • een uitkeringsgerechtigde werkzoekende is. De opleiding kadert (niet) binnen een door VDAB voorgesteld traject naar werk
 • in het kader van gezinslast of mantelzorg, in dienstverband werkt met een omvang van minder dan de helft van een voltijdse opdracht
 • werkt als zelfstandige (of vrij beroep) in hoofdberoep
 • werkt in dienstverband met een omvang van minder dan 80 uren per maand maar minstens de helft van een voltijdse opdracht
 • werkt in dienstverband met een omvang van minstens 80 uren per maand

Noot: jobstudenten en doctoraatsstudenten kunnen geen gebruik maken van extra faciliteiten.

2.  Je volgt één van volgende opleidingen:

 • Bacheloropleiding
 • Masteropleiding
 • Ma-na-ma opleiding
 • Postacademische vorming
 • Schakel- of voorbereidingsprogramma
 • Specifieke lerarenopleiding
 • Micro-credential

3.  Je studeert met één van onderstaande studiecontracten

 • Diplomacontract (deeltijds of voltijds)
 • Combinatie van een examencontract (diplomagericht) en een creditcontract

Wat als ik niet voldoe aan alle registratievoorwaarden? 

Wanneer je niet voldoet aan alle voorwaarden, kan je geen gebruik maken van bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten voor werkstudenten. Je kan verder wel gebruik maken van de dienstverlening van Centrum WeST.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ben ik een jobstudent of werkstudent?
Wat is een ‘werkstudent’ aan de UAntwerpen?
Wat is betaald educatief verlof?
Werkstudent of student-ondernemer: wat is het verschil?
Kan ik als werkstudent ook een niet-erkend werkstudententraject volgen?
Artikel details
Artikel ID: 121
Categorie: Registratie
Datum toegevoegd: 2015-02-23 12:52:14
Aantal bekeken: 1383
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid