Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Centrum WeST
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ben ik een jobstudent of werkstudent?

Oplossing

Aan de Universiteit Antwerpen zijn werkstudenten studenten die minstens de helft van een voltijdse opdracht werken, maar niet als jobstudent. Ze kunnen ook zelfstandige in hoofdberoep zijn, werken in het kader van gezinslast/mantelzorg, werkzoekende zijn of zelfstandig student met een studietoelage zijn. De voorwaarden om je te kunnen registreren als werkstudent vind je hier. Contacteer Centrum WeST als je vragen hebt over het werkstudentenstatuut.

Je bent een jobstudent indien je werkt met een jobstudentenovereenkomst en niet met een vast arbeidscontract voor werknemers. Voor meer info contacteer je de Sociale Dienst

De overheid gebruikt de term werkstudent op een andere manier. Voor hen is een werkstudent namelijk een student die, na het overschrijden van de vastgelegde 600 uur, de normale (verhoogde) socialezekerheidsbijdragen betaalt op zijn/haar studentenjob. Hun sociale statuut blijft wel dat van student. Deze studenten kunnen dus niet registreren als werkstudent aan de Universiteit Antwerpen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat is een ‘werkstudent’ aan de UAntwerpen?
Kom ik in aanmerking voor registratie als werkstudent?
Werkstudent of student-ondernemer: wat is het verschil?
Bij wie kan ik terecht met vragen over financiële en sociale voorzieningen?
Kan ik me al registeren als werkstudent voor de inschrijving aan de UAntwerpen?
Artikel details
Artikel ID: 158
Categorie: Registratie
Datum toegevoegd: 2015-12-21 16:59:52
Aantal bekeken: 379
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid