Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Samenstelling studieprogramma - Wat is volgtijdelijkheid?

Oplossing

Alle volgtijdelijkheidregels binnen alle opleidingen en de procedure tot aanvraag voor het opheffen van volgtijdelijkheid staan vermeld in het Reglement Studieloopbaan. Onderstaande is een vertaling van de artikels zoals vermeld in het Reglement Studieloopbaan. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het Reglement Studieloopbaan enerzijds en dit document anderzijds, primeren deze eerste bepalingen.

 

I. Wat is volgtijdelijkheid?

Wanneer volgtijdelijkheid tussen twee opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat je een credit voor het ene opleidingsonderdeel (van het laagste modeltrajectjaar) moet hebben verworven (of vrijgesteld zijn) om het vervolgopleidingsonderdeel (van het hoger modeltrajectjaar) te kunnen opnemen.

In sommige gevallen moet je de opleidingsonderdelen samen opnemen in het studieprogramma. Tenzij je natuurlijk eerder al een credit verworven hebt.

Hieronder vind je een opsplitsing en een overzicht van alle volgtijdelijkheden binnen de opleidingen rechten.

 

II. Bachelor in de rechten

a. Opleidingsonderdelen uit modeltraject deel 1 van het bachelorprogramma die altijd in je studieprogramma opgenomen moeten worden als je nog géén credit behaald hebt.

 

 

Deze vijf juridische basisopleidingsonderdelen moet je bij een tekort steeds opnieuw opnemen. Zelfs als je een delibereerbaar cijfer behaald hebt (8 of 9), is het verplicht dit tekort opnieuw op te nemen.

Het is wel mogelijk om op het einde van je opleiding dit opleidingsonderdeel te laten delibereren, maar aangezien dit een basisopleidingsonderdeel is, is dit ten zeerste af te raden. Alle andere juridische vakken worden verder gebouwd op deze opleidingsonderdelen.

Let op! Dit opleidingsonderdeel opnemen, wil ook zeggen: leerkrediet inzetten. Indien je niet meedoet aan het examen, dan verlies je ook leerkrediet! Dit geldt ook voor de berekening van je studierendement in het kader van de maatregelen van studievoortgangbewaking.

Bij het behalen van een credit moet je deze natuurlijk niet meer opnieuw opnemen.

 

b. Opleidingsonderdelen waarvoor je een credit moet behaald hebben, alvorens je het volgende opleidingsonderdeel mag opnemen

 

 

In dit geval moet je eerst een credit behaald hebben van het voor-opleidingsonderdeel, alvorens je het opleidingsonderdeel mag opnemen. Dus bvb.: je moet eerst een credit behaald hebben voor ‘Staatsrecht’ en pas dan mag je ‘Bestuursrecht’ en ‘Fiscaal recht’ opnemen.

Kan ik dan niet afstuderen als ik bijvoorbeeld énkel Staatsrecht nog moet meenemen? Jawel, onder bepaalde voorwaarden kan je deze volgtijdelijkheid laten opheffen, zie punt e. Opheffen van volgtijdelijkheid.

Noot: Verbintenissenrecht is een opleidingsonderdeel van het 1e semester. Indien je geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel in januari en je hebt nog ruimte in je studieprogramma om extra studiepunten op te nemen (je zit nog niet aan je limiet) én je voldoet aan alle andere regels, dan mag je in het 2e semester de opleidingsonderdelen ‘bijzondere overeenkomsten’ en/of ‘Bestuursrecht’ wel gewoon opnemen. Je kan dit niet zelf doen in SisA en zal hiervoor een aanvraag moeten doen bij de facultaire studentenadministratie.

 

c. Opleidingsonderdelen die samen opgenomen moeten worden in het studieprogramma, tenzij je eerder een credit behaald hebt.

 

 

d. Juridisch practicum

In modeltraject deel 3 moet je een keuze maken voor een specifiek practicum. Per practicum zijn er specifieke voorwaarden: ofwel moet je een credit behaald hebben voor het voor-opleidingsonderdeel of zelfs meerdere, bvb een credit voor ‘verbintenissenrecht’ en ‘buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht’ voor het ‘Practicum verbintenissenrecht’; ofwel moet je het voor-opleidingsonderdeel samen hebben opgenomen, bvb. ‘arbeidsrecht’ voor het ‘practicum arbeidsrecht’.

De specifieke vereisten worden steeds op voorhand meegedeeld op Blackboard.

Voor álle juridische  practica geldt steeds dat er een credit moet behaald zijn voor ‘schrijven van juridische teksten’. Ook hier kan je onder bepaalde voorwaarden deze volgtijdelijkheid laten opheffen, zie punt e. Opheffen van volgtijdelijkheid.

 

e. Opheffen van volgtijdelijkheid

Onder bepaalde voorwaarden kan je de volgtijdelijkheid laten opheffen voor ‘staatsrecht’, ‘verbintenissenrecht’ en ‘schrijven van juridische teksten’, d.w.z. dat je tóch het opleidingsonderdeel (vb. bestuursrecht en fiscaal recht) mag opnemen ondanks dat je nog geen credit behaald hebt van het voor-opleidingsonderdeel (staatsrecht).

Je kan dan bijvoorbeeld bestuursrecht en fiscaal recht opnemen, samen met staatsrecht.

Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden en hangen af van jouw situatie. In élk geval moet je kunnen afstuderen! Wanneer kan je afstuderen? Als je alle opleidingsonderdelen hebt opgenomen (180 stp.) en een credit behaald hebt voor elk opleidingsonderdeel op het einde van huidig academiejaar. Of je komt in aanmerking voor deliberatie voor één of meerdere tekorten. Deliberatie gebeurt steeds op het einde van de opleiding.

 

 

Als je nog niet kan afstuderen, heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen.

Denk je dat je in aanmerking komt? Via het digitale formulier kan je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de studietrajectbegeleider. Je studieprogramma wordt nagekeken en – indien je in aanmerking komt – wordt je studieprogramma verder aangevuld.

 

III. Schakelprogramma rechten

 

a. Opleidingsonderdelen uit modeltraject deel 1 van het schakelprogramma die altijd in je studieprogramma opgenomen moeten worden als je nog géén credit behaald hebt.

 

 

Deze juridische basisopleidingsonderdelen moet je bij een tekort steeds opnieuw opnemen. Zelfs als je een delibereerbaar cijfer behaald hebt (8 of 9), is het verplicht dit tekort opnieuw op te nemen.

Het is wel mogelijk om op het einde van je opleiding dit opleidingsonderdeel te laten delibereren, maar aangezien dit een basisopleidingsonderdeel is, is dit ten zeerste af te raden. Alle andere juridische vakken worden verder gebouwd op deze opleidingsonderdelen.

Let op! Dit opleidingsonderdeel opnemen, wil ook zeggen: meetellen voor de berekening van je studierendement in het kader van de maatregelen van studievoortgangbewaking.

Bij het behalen van een credit moet je deze natuurlijk niet meer opnieuw opnemen.

 

b. Opleidingsonderdelen waarvoor je een credit moet behaald hebben, alvorens je het volgende opleidingsonderdeel mag opnemen

 

 

* keuzevak

In dit geval moet je eerst een credit behaald hebben van het voor-opleidingsonderdeel, alvorens je het opleidingsonderdeel mag opnemen. Dus bvb.: je met eerst een credit behaald hebben voor ‘Staatsrecht’ en pas dan mag je ‘Bestuursrecht’ en ‘Fiscaal recht’ opnemen.

Kan ik dan niet afstuderen als ik bijvoorbeeld énkel Staatsrecht nog moet meenemen? Jawel, onder bepaalde voorwaarden kan je deze volgtijdelijkheid laten opheffen, zie punt e. Opheffen van volgtijdelijkheid.

Noot: Verbintenissenrecht is een opleidingsonderdeel van het 1e semester. Indien je geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel in januari en je hebt nog ruimte in je studieprogramma om extra studiepunten op te nemen (je zit nog niet aan je limiet) én je voldoet aan alle andere regels, dan mag je in het 2e semester de opleidingsonderdelen ‘bijzondere overeenkomsten’ en/of ‘bestuursrecht’ wel gewoon opnemen. Je kan dit niet zelf doen in SisA en zal hiervoor een aanvraag moeten doen bij de facultaire studentenadministratie.

 

c. Opleidingsonderdelen die samen opgenomen moeten worden in het studieprogramma, tenzij je eerder een credit behaald hebt.

 

d. Juridisch practicum

In modeltraject deel 3 moet je een keuze maken voor een specifiek practicum. Per practicum zijn er specifieke voorwaarden: ofwel moet je een credit behaald hebben voor het voor-opleidingsonderdeel of zelfs meerdere, bvb een credit voor ‘verbintenissenrecht’ en ‘buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht’ voor het ‘Practicum verbintenissenrecht’; ofwel moet je het voor-opleidingsonderdeel samen hebben opgenomen, bvb. ‘arbeidsrecht’ voor het ‘practicum arbeidsrecht’.

De specifieke vereisten worden steeds op voorhand meegedeeld op Blackboard.

 

e. Opheffen van volgtijdelijkheid

Onder bepaalde voorwaarden kan je de volgtijdelijkheid laten opheffen voor ‘staatsrecht’ en ‘verbintenissenrecht’, d.w.z. dat je tóch het opleidingsonderdeel (vb. bestuursrecht en fiscaal recht) mag opnemen ondanks dat je nog geen credit behaald hebt van het voor-opleidingsonderdeel (staatsrecht).

Je kan dan bijvoorbeeld bestuursrecht en fiscaal recht opnemen, samen met staatsrecht.

Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden en hangen af van jouw situatie. In élk geval moet je kunnen afstuderen! Wanneer kan je afstuderen? Als je alle opleidingsonderdelen hebt opgenomen (87 stp.) en een credit behaald hebt voor elk opleidingsonderdeel op het einde van huidig academiejaar. Of je komt in aanmerking voor deliberatie. Deliberatie gebeurt steeds op het einde van de opleiding.

Als je nog niet kan afstuderen, heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen.

Denk je dat je in aanmerking komt? Via het digitale formulier kan je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de studietrajectbegeleider. Je studieprogramma wordt nagekeken en – indien je in aanmerking komt – wordt je studieprogramma verder aangevuld.

 

IV.        Combinatie van opleidingen

Bij een combinatie van Bachelor in de Rechten of het schakelprogramma rechten met de Master in de Rechten, gelden er ook enkele volgtijdelijkheidsregels.

Deze volgtijdelijkheid komt in principe niet in aanmerking voor een aanvraag tot het opheffen van volgtijdelijkheid.

a. Opleidingsonderdelen waarvoor je een credit moet behaald hebben, alvorens je het volgende opleidingsonderdeel mag opnemen 

 

 

 

Bij een combinatie van de bacheloropleiding of het schakelprogramma kan je een semestermodule of enkele opleidingsonderdelen uit een module pas opnemen wanneer je geslaagd bent voor alle onderliggen juridische basisopleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding of het schakelprogramma.

Voorbeeld: als je nog geen credit behaald hebt voor ‘economisch recht’ dan mag je de module Ondernemingsrecht of enkele opleidingsonderdelen uit die module nog niet opnemen.

Onder slagen wordt verstaan: een credit hebben behaald of geslaagd zijn verklaard na deliberatie. Een (gedelibereerde) bachelor kan dus alle opleidingsonderdelen volgen, hoewel wij adviseren om een grondige studie van een basisvak met een tekort niet op te nemen.

 

V. Master in de rechten

 

a. Opleidingsonderdelen uit modeltraject deel 1 van het masterprogramma die altijd in je studieprogramma opgenomen moeten worden als je nog géén credit behaald hebt.

 

 

 Deze zes juridische basisopleidingsonderdelen moet je bij een tekort steeds opnieuw opnemen. Zelfs als je een delibereerbaar cijfer behaald hebt (8 of 9), is het verplicht dit tekort opnieuw op te nemen.

Het is wel mogelijk om op het einde van je opleiding dit opleidingsonderdeel te laten delibereren, maar aangezien dit een basisopleidingsonderdeel is, is dit ten zeerste af te raden.

Let op! Dit opleidingsonderdeel opnemen, wil ook zeggen: leerkrediet inzetten. Indien je niet meedoet aan het examen, dan verlies je ook leerkrediet! Dit geldt ook voor de berekening van je studierendement in het kader van de maatregelen van studievoortgangbewaking.

Bij het behalen van een credit moet je deze natuurlijk niet meer opnieuw opnemen.

 

b. Opleidingsonderdelen waarvoor je een credit moet behaald hebben, alvorens je het volgende opleidingsonderdeel mag opnemen

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Inschrijving - Ik wil een opleiding(sonderdeel) volgen onder credit- of examencontract. Welke stappen onderneem ik?
Studieprogramma - Ik krijg een foutmelding bij mijn inschrijving voor vakken in SisA. Wat kan ik doen?
Examens - Ik heb een credit behaald in de 1e zittijd. Mag ik proberen een hoger resultaat te behalen in de 2e zittijd?
Studieprogramma - Wanneer heb ik een credit behaald voor een opleidingsonderdeel?
Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?
Werkstudenten - Wat zijn de beperkingen voor het Juridisch practicum?
Artikel details
Artikel ID: 257
Categorie: Samenstelling studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid