Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Collegerooster - Ik zie tijdsconflicten in mijn persoonlijk collegerooster. Wat doe ik daaraan?

Oplossing
Ik zit op modeltraject in de bachelor
 
Als je een modeltraject volgt, kan je een collegerooster samenstellen waarin geen overlappingen zitten. Controleer je collegerooster per week aan het begin van elk academiejaar en elk semester!
 
Een tijdsconflict kan je in SisA al opmerken vooraleer je het opleidingsonderdeel finaal inschrijft doordat er een uitroepteken of geel driehoekje verschijnt, of doordat je elke week controleert in 'voorlopig weekrooster raadplegen'.
 
Omwille van logistieke redenen kunnen sommige hoorcolleges in twee lokalen gedoceerd worden op hetzelfde moment. Er verschijnt dan in je rooster op SisA als het ware een tijdsconflict. Dit is echter geen overlapping ! Je kan voor dit college aansluiten in één van de twee vermelde lokalen.
 
Sommige (werk)colleges zijn opgesplitst in verschillende werkgroepen. Zie je een tijdsconflict voor jouw werkgroep en een ander hoorcollege, kies dan in SisA een andere werkgroep op een ander moment.
 
Is er overlapping tussen een verplicht opleidingsonderdeel en een keuzeopleidingsonderdeel: kies dan voor een ander keuzeopleidingsonderdeel of stel je keuze een jaar uit.
 
Indien je een tijdsconflict ziet voor twee hoorcolleges, neem dan contact op met de facultaire studentenadministratie via de Helpdesk.
 
 
Ik volg een geïndividualiseerd traject in de bachelor
 

Als je een geïndividualiseerd traject volgt met opleidingsonderdelen uit verschillende jaren of je combineert verschillende opleidingen (Bachelor/schakel - Master - niet van toepassing voor Master of Laws), dan kunnen tijdsconflicten voorkomen. Controleer je collegerooster per week aan het begin van elk academiejaar en elk semester! Volgende vuistregels kunnen je helpen om overlappingen zoveel mogelijk te vermijden.

1) Overlapping tussen een verplicht opleidingsonderdeel en een keuzeopleidingsonderdeel: kies voor een ander keuzeopleidingsonderdeel of stel je keuze een jaar uit.

2) Overlapping tussen werkcolleges/practica en hoorcollege: kies voor een werkcollege/practicum op een ander tijdstip.

3) Overlapping tussen opleidingsonderdelen van verschillende jaren in de opleiding: geef prioriteit aan het opleidingsonderdeel uit het laagste jaar en vul eventueel aan met opleidingsonderdelen uit het (de) hoger(e)  jaar (jaren) zonder volgtijdelijkheid die wel passen.

Ik zit in de master opleiding

Bij het samenstellen van je modulesemesters in de master, is het heel belangrijk om te controleren dat je géén overlappingen hebt in je colleges! De grondige studies, sommige bijzondere studies en sommige plichtvakken vereisen aanwezigheid doordat ze permanente evaluatie hanteren! Het is in dit geval verplicht om aanwezig te zijn in deze colleges. 

Heb je toch een overlap? Kies dan voor een andere grondige studie of bijzondere studie. 

Belangrijk! Indien je vakken kiest uit dezelfde module, dan zal je nooit een overlap hebben. Als je je semesters asymmetrisch gaat opstellen, moet je hier zeker wél rekening mee houden. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Studieprogramma - Hoe stel ik mijn studieprogramma samen?
Master - Hoe ziet mijn studieprogramma in de master er uit?
Master - Wat is asymmetrie?
Samenstellen studieprogramma - ik moet vakken van het tweede jaar meenemen. Hoe pak ik dat aan?
Samenstelling studieprogramma - Hoeveel sp mag/moet ik opnemen? Mag ik meer dan 72 sp opnemen?
Artikel details
Artikel ID: 196
Categorie: Collegeroosters
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.6/5.0 (17)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid