Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Master - Hoe ziet mijn studieprogramma in de master er uit?

Oplossing

Het masterprogramma bestaat uit 120 studiepunten, dit zijn 2 academiejaren ofwel 4 semesters. 

Bij het doornemen van onderstaande informatie is het aan te raden om eerst de bijlage te openen en deze parallel mee te lezen. 

 

Modeltraject deel 1

Het eerste semester bestaat uit 6 plichtvakken. Deze worden door iedereen gevolgd en hierin zijn geen keuzemogelijkheden. 

Er zijn twee opleidingsonderdelen die in een andere taal gedoceerd worden, nl. Human Rights Law en Droit Comparé. 

In het eerste semester kies je ook een thesisonderwerp. Nadat de thesisonderwerpen werden toebedeeld, start je met je onderzoeksvoorstel. Alle informatie vind je op het Studentenportaal. 

Het tweede semester bestaat uit 1 plichtvak, nl. Communicatievaardigheden en conflictoplossing + jouw eerste semestermodule

In een semestermodule ga je 2 grondige studies en 1 bijzondere studie kiezen uit éénzelfde rechtsdomein/module. Je hebt de keuze uit verschillende modules. Alle opleidingsonderdelen per module kan je terugvinden op het Studentenportaal < master in de rechten of via het studieprogramma op de website.  

 

Modeltraject deel 2

Het eerste semester bestaat opnieuw uit een semestermodule. Je kiest opnieuw 2 grondige studies en 1 bijzondere studie uit éénzelfde module. Je mag hier zelf kiezen of dit hetzelfde of een andere module is dan je eerste semestermodule.

Let op! Eén van de twee semestermodules is dezelfde als de module van je meesterproef! Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat je de module van je meesterproef ook volgt in een semestermodule.

Vanaf het eerste semester (en eigenlijk al vroeger) start je met schrijven van je thesis. Van zodra je een 'pass' hebt gekregen op je onderzoeksvoorstel, kan je hieraan verder werken. De thesisverdediging zal plaatsvinden tijdens de examenperiode van juni. Indiening gebeurt reeds in april. Alle informatie vind je op het Studentenportaal < master in de rechten.

In de loop van het academiejaar zal je ook je stage lopen. De toebedeling van de stageplaatsen gebeurt al in je 1e masterjaar, maar je stage loop je in het 2e masterjaar. De module waarin je stage loopt zal dezelfde zijn als de module van je thesis. De stage omvat 10 dagen.

In het tweede semester heb je nog een vrije module te kiezen. Jouw vrije module bestaat uit 1 grondige studie en 1 bijzondere studie. Deze mogen gekozen worden uit eender welke module. Dit mag ook dezelfde zijn als je semestermodules, maar dat hoeft niet. De grondige en bijzondere studie in de vrije module hoeven ook niet uit hetzelfde rechtsdomein te komen. Hier heb je de volledige vrijheid. Let er wel steeds op dat je géén overlap hebt in je collegerooster. Indien de grondige studie en bijzondere studie uit éénzelfde rechtsdomein komen, mag deze ook gekoppeld worden aan de module van je thesis/stage.

In dit tweede semester kies je ook een grondslagenvak/hulpwetenschapsvak. Je vindt de mogelijke opties in het studieprogramma van de master in de rechten. Opgelet! Er zijn ook grondslagenvakken die in het 1e semester vallen.

 

Zo komen we aan het einde van je mastertraject. Meer informatie vind je op het Studentenportaal < master in de rechten.

Bijlagen:
Studieprogramma-Master-in-de-rechten.jpg Studieprogramma-Master-in-de-rechten.jpg

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Master - Welke modules kan ik kiezen in het masterprogramma?
Master - Wat is asymmetrie?
Master - Module Strafrecht in het tweede semester
Collegerooster - Ik zie tijdsconflicten in mijn persoonlijk collegerooster. Wat doe ik daaraan?
Studieprogramma - Welke Engelstalige keuzevakken kan ik opnemen?
Artikel details
Artikel ID: 273
Categorie: Master in de rechten
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (5)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid