Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Inschrijving - Ik wil stoppen met de opleiding rechten. Hoe doe ik dat?

Oplossing

Als je er over nadenkt om je opleiding te stoppen, lees dan zeker de informatie op de website door over de gevolgen hiervan voor leerkrediet, groeipakket, studietoelage en studiegeld.

 

Hoe uitschrijven?

Optie 1: ik wil de opleiding stopzetten

Kies de aanvraag "Opleiding stoppen/extra inschrijving" die je vindt in je SisA selfservice onder de tegel 'Aanvragen'.

Je vindt hier een handleiding.

Optie 2: ik wil de opleiding stopzetten en meteen inschrijving voor een andere opleiding aan UAntwerpen

Volg de procedure die vermeld staat op 'Inschrijving wijzigen'.

Optie 3: ik wil in het tweede semester uitschrijven, maar nog wel deelnemen aan de examens van het eerste semester in de tweede zittijd

Dit kan nuttig zijn om geen leerkrediet te verliezen als je slaagt in de tweede zittijd. Schrijf je enkel uit voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester. Dit kan je zelf via SisA (procedure). Houd rekening met de deadlines!

Kijk voor meer informatie bij Studieprogramma - Kan ik mijn studieprogramma zelf aanpassen?

Optie 4: ik wil de opleiding stopzetten na de 2e zittijd

Het volstaat om niet meer te herinschrijven. Je stopt in dat geval automatisch met de opleiding.

 

Wat gebeurt er met mijn leerkrediet?

Het leerkrediet van opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent, heb je in ieder geval terug verworven. Daarnaast speelt het moment van uitschrijving uit je opleiding een belangrijke rol:

  • Uitschrijven tot en met 31 oktober (17u00): Er zijn nog geen studiepunten definitief opgenomen voor het leerkrediet. Je krijgt je leerkrediet terug.
  • Uitschrijven van 01 november tot en met 14 maart (17u00): Vanaf 1 november zijn alle studiepunten van opleidingsonderdelen van het 1ste semester en jaarvakken definitief opgenomen voor het leerkrediet. Je leerkrediet wordt verminderd met de opgenomen studiepunten waarvoor je niet geslaagd bent. Het leerkrediet van de opleidingsonderdelen van het 2de semester krijg je terug. Voor generatiestudenten (studenten die voor de eerste keer ingeschreven zijn in een bacheloroplediing in het Vlaamse hoger onderwijs) geldt een aparte regeling - zie onderaan.
  • Uitschrijven vanaf 15 maart: Al je studiepunten zijn voor het leerkrediet definitief opgenomen.

Opmerkingen:

  • Voor een creditcontract kan je niet uitschrijven en is het leerkrediet altijd definitief opgenomen. Je kan het leerkrediet alleen terugkrijgen door het behalen van een creditbewijs.
  • Voor generatiestudenten (studenten die zich voor de eerste maal in een bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs inschrijven) is er een extra maatregel als ze tijdig na de uitschrijving in een andere opleiding inschrijven (= heroriënteren):
    • Als je uitschrijft na 31 oktober en je inschrijving in de nieuwe opleiding is afgerond voor 1 december van het desbetreffende academiejaar, dan krijg je van de Vlaamse overheid al je opgenomen leerkrediet terug.
    • Is je inschrijving in de nieuwe opleiding pas afgerond na 30 november maar voor 15 maart, dan krijg je de helft terug van het leerkrediet - op voorwaarde dat de studiepunten niet reeds definitief werden opgenomen voor het leerkrediet door de start van de examenperiode m.a.w. je uitschrijving voor de opleiding moet voor 01 januari in orde zijn. Anders kan je enkel studiepunten verwerven door aan de examens deel te nemen.

Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden op de webpagina van de centrale studentenadministratie  

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Leerkrediet en COVID-19: terugkrijgen leerkrediet
Inschrijving - Ik wil overstappen van een andere universiteit naar UAntwerpen. Waar begin ik?
Leerkrediet - Waar vind ik meer informatie over leerkrediet?
Examens - Ik heb een credit behaald in de 1e zittijd. Mag ik proberen een hoger resultaat te behalen in de 2e zittijd?
Examens - Ik heb geen creditbewijs behaald in de eerste zittijd. Moet ik proberen dit tekort op te halen in de tweede zittijd?
Artikel details
Artikel ID: 104
Categorie: Inschrijvingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (5)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid