Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Herinschrijving: Wanneer kan ik herinschrijven? Belangrijke aandachtspunten ivm het herinschrijven

Oplossing
Vanaf 16 juli is herinschrijven voor een nieuw academiejaar mogelijk via je SisA selfservice (tabblad Studieprogramma > Aanvragen).  De herinschrijving verloopt elektronisch.  Je moet je dus niet persoonlijk aanmelden.  De herinschrijving volgt voor de rest dezelfde in- en uitschrijvingsdatums als deze voor nieuwe studenten (zie www.uantwerpen.be/inschrijven).
 
Enkele aandachtspunten:
  • Herinschrijven via SisA is mogelijk voor alle studenten die ingeschreven zijn of waren in het lopende academiejaar.  Dus ook studenten die hun inschrijving hebben stopgezet in het lopende academiejaar maar toch opnieuw wensen in te schrijven in het nieuwe academiejaar dienen de herinschrijving in SisA te gebruiken .
  • Lees altijd de instructies in de aanvraag.  Zelfs indien je de herinschrijving de voorgaande jaren ook reeds hebt gebruikt, kunnen er wijzigingen zijn.
  • De aanvraag wordt niet automatisch door het systeem verwerkt maar vereist steeds de controle van een medewerker van de centrale studentenadministratie.  Je moet dus wachten tot de aanvraag op 'verwerkt' staat (te volgen via 'Opvolgen status aanvragen' in je selfservice) voor je opleidingsonderdelen kan kiezen.
  • Een verwerkte aanvraag is steeds een definitieve inschrijving!  Denk dus goed na voor je de aanvraag indient.  Door de inschrijving is het studiegeld verschuldigd.
  • Indien er bepaalde redenen zijn waarom je herinschrijving na het indienen (nog) niet door de medewerker verwerkt kan worden, zal dit zichtbaar worden via een blokkering in je SisA selfservice.  Reageer tijdig indien een blokkering aanwezig is.
  • Sommige controles zijn ook ingebouwd waardoor je wegens bepaalde redenen nog geen aanvraag kan indienen.  Zo kan je als diplomajaarstudent pas na de 2de zit van de aanvraag gebruik maken (en dus herinschrijven) indien je na de 1ste zit nog tekorten hebt.  Ook een openstaande schuld betreffende het studiegeld kan verhinderen dat je al een aanvraag kan indienen.
  • Hou ook rekening met de gevolgen van eventueel door de faculteit opgelegde maatregelen van studievoortgangsbewaking tijdens het lopende academiejaar.  Een uitschrijving, al dan niet opgelegd door de faculteit, zorgt steeds voor administratieve kosten.
  • Door de inschrijving en het opnemen van studiepunten is het studiegeld verschuldigd.  Informatie over de betaling van het studiegeld kan je vinden op http://www.uantwerpen.be/studiegeld .  De berekening van het studiegeld op basis van de opgenomen studiepunten en je betalingen kan je opvolgen via je SisA selfservice.  Hou er rekening mee dat de berekening van het studiegeld op basis van de opgenomen studiepunten 's nachts verloopt.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Herinschrijving: Hoe kan ik zien dat mijn herinschrijving verwerkt werd door de centrale studentenadministratie?
Inschrijving: Kan ik via mijn SisA-selfservice herinschrijven voor mijn opleiding?
Herinschrijving: ik ontving een email naar aanleiding van mijn herinschrijving. Er wordt een studiegeld van voor 60 studiepunten gevraagd maar ik zal niet inschrijven voor 60 studiepunten.
Herinschrijving: Ik heb nog 2de zit examens en/of tekorten voor een aantal opleidingsonderdelen. Kan ik me herinschrijven voor de opleiding voor de 2de zit examens gestart zijn?
Herinschrijving: mijn herinschrijving werd verwerkt door de centrale studentenadministratie. Nadien beslist de faculteit dat ik niet mag inschrijven (vb wegens studievoortgangsbewaking). Kan ik mijn herinschrijving nog annuleren?
Artikel details
Artikel ID: 324
Categorie: Inschrijven en uitschrijven voor je opleiding
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.8/5.0 (9)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid