Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Overstap van Biomedische wetenschappen/Farmacie/Biochemie naar Diergeneeskunde

Oplossing

Indien je na een start in de bachelor Biomedische wetenschappen (BMW), Farmacie (FAR) of Biochemie en biotechnologie (BIC) de overgang wil maken naar Diergeneeskunde, dan moet je met een aantal zaken rekening houden:

Toelatingsproef blijft verplicht

Inschrijven in de opleiding Diergeneeskunde kan enkel indien je slaagt én gunstig bent gerangschikt voor de toelatingsproef, ook indien je reeds één bachelor jaar hebt afgerond binnen de opleiding BMW, FAR of BIC. Zelfs met een compleet bachelor- of masterdiploma van bovenvermelde opleidingen zal je nog steeds moeten slagen én gunstig moeten gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen dierenarts.

Welke opleiding kiezen?

Niet elke kandidaat slaagt voor de toegangsproef, daarom is het belangrijk om ook over alternatieven na te denken. Mocht je instromen in de bachelor BMW, FAR of BIC met de bedoeling om nog eens aan de toegangsproef deel te nemen, dan raden we aan om de richting te kiezen die je het meest interessant lijkt om in verder te gaan, mocht je ook bij volgende pogingen niet slagen voor de toegangsproef. Bekijk dus zeker grondig het studieprogramma van de richtingen waartussen je wil kiezen, en de aansluitingsmogelijkheden op latere masters.

Als je een keuze hebt gemaakt, dan kan je je inschrijven volgens de standaard inschrijvingsprocedure. Volgens het nieuwe hoger onderwijsdecreet dien je verplicht een startpakket van 60 studiepunten op te nemen. In de praktijk komt dit neer op alle vakken van eerste bachelor. Je kan dus geen selectie maken van vakken die mogelijks een vrijstelling zullen opleveren binnen de opleiding diergeneeskunde. We verwachten ook dat als je voor één van onze richtingen kiest, je je ook engageert om alle vakken met de nodige ernst te volgen en probeert te halen.

Hou er bovendien rekening mee dat, indien je wenst in te schrijven voor de opleiding Biomedische wetenschappen of Farmacie, je verplicht moet hebben deelgenomen aan de starttoets (ijkingstoets). Deze wordt op 2 momenten georganiseerd tijdens de zomer, namelijk op 3 juli en 26 augustus 2023. Inschrijven is verplicht en kan via https://www.ijkingstoets.be/opleidingen/biomedische-wetenschappen/data-locaties (inschrijven voor de starttoets van 3 juli is helaas niet meer mogelijk). Voor de opleiding Biochemie en biotechnologie is de ijkingstoets voorlopig nog niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Indien je hebt deelgenomen aan het toelatingsexamen (tand)arts of dierenarts, dan kan je een standaarduitzondering verkrijgen voor de verplichte deelname aan de starttoets.

Vrijstellingen

Onderstaande tabel geeft in de eerste kolom de vakken uit eerste bachelor Diergeneeskunde weer waarvoor je een (deel)vrijstelling kan bekomen indien je de vakken uit de andere opleidingen in de tweede kolom behaalt (gerangschikt per opleiding).

Bijvoorbeeld: een credit voor ‘Algemene chemie miv labovaardigheden’ binnen de Biomedische wetenschappen geeft een vrijstelling voor ‘Anorganische chemie’ binnen de Diergeneeskunde.

Het is echter ook mogelijk dat een credit voor een bepaald vak binnen de opleiding BMW, FAR of BIC  geen volledige vrijstelling maar een deelvrijstelling geeft voor een vak binnen de Diergeneeskunde, zoals bijvoorbeeld voor het onderdeel ‘Dierkunde’ van ‘Anatomie v/d vertebraten.

Als je al een groter deel van de bachelor BMW, FAR of BIC hebt afgewerkt, en dan overstapt naar Diergeneeskunde, zijn er meer vrijstellingen mogelijk. Hiervoor contacteer je best de studietrajectbegeleider van de bachelor Diergeneeskunde (Evy Verbueken) via de helpdesk FBD (https://studhelp.uantwerpen.be/fbd/). Ook indien je van een andere opleiding komt en overstapt naar Diergeneeskunde, dan kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider om te bekijken welke vrijstellingen er mogelijk zijn.

1ste Ba Diergeneeskunde

1ste Ba andere opleiding

1044FBDDIE Anatomie v/d vertebraten: deelvrijstelling onderdeel ‘Dierkunde’

BMW: 1003FBDBMW Dierkunde

1041FBDDIE Anorganische chemie

BMW: 1042FBDBMW Algemene chemie miv labovaardigheden

FAR: 1058FBDFAR Algemene chemie

BIC: 1004WETBCH Algemene chemie I

1040FBDDIE Medische fysica en radioprotectie: deelvrijstelling onderdeel ‘Fysica’

BMW: 1078FBDBMW Algemene fysica + 1005FBDBMW Fysica voor biomedisch onderzoek

FAR: 1057FBDFAR Algemene fysica + 1061FBDFAR Fysica voor farmaceutisch onderzoek en technologie

1007FBDDIE Algemene cel- en weefselleer van de huisdieren I

BMW: 1009FBDBMW Biomoleculen en cellen + 1010FBDBMW Histologie

FAR: 1004FBDFAR Celbiologie en histologie

1048FBDDIE Organische chemie

BMW: 1043FBDBMW Organische chemie miv labovaardigheden

FAR: 1063FBDFAR Organische chemie

BIC: 1003WETOCH Organische chemie I

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Overstap van Biomedische wetenschappen/Farmacie naar Geneeskunde
Instromen als professionele bachelor / HBO
Bachelor en master combineren
Overstap Diergeneeskunde UGent naar UA
Ik wil vrijstellingen aanvragen
Artikel details
Artikel ID: 153
Categorie: Zij-instromers - Vrijstellingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid