Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Overstap van Biomedische wetenschappen/Farmacie naar Geneeskunde

Oplossing

Elk academiejaar beginnen er een aantal studenten in de bachelor Farmacie of de Biomedische wetenschappen (BMW), nadat ze niet slaagden voor het toelatingsexamen arts/tandarts.

Indien je na een start in de bachelor  Farmacie/ Biomedische wetenschappen toch nog de overgang wil maken naar Geneeskunde, moet je met een aantal zaken rekening houden:

Toelatingsproef blijft verplicht

Dit kan momenteel enkel als je slaagt voor het toelatingsexamen arts/tandarts. Zelfs met een compleet bachelor- of masterdiploma Farmacie of BMW zal je nog steeds moeten slagen voor het toelatingsexamen arts/tandarts

 

Welke opleiding kiezen?

Niet elke kandidaat slaagt voor de toegangsproef, daarom is het belangrijk om ook over alternatieven na te denken. Mocht je instromen in de bachelor farmacie of BMW met de bedoeling om nog eens aan de toegangsproef deel te nemen, dan raden we aan om de richting te kiezen die je het meest interessant lijkt om in door te gaan, mocht je ook bij volgende pogingen niet slagen voor de toegangsproef. Bekijk dus zeker grondig het studieprogramma van de richtingen waartussen je wil kiezen, en de aansluitingsmogelijkheden op latere masters.

 

In theorie kan je ook vakken van verschillende opleidingen combineren, maar in de praktijk leidt dit tot roosteroverlap en mogelijk ook tot examenoverlap. Het is dus echt aan te raden om binnen één studierichting te blijven

Als je een keuze hebt gemaakt, dan kan je je inschrijven volgens de standaard inschrijvingsprocedure. Je neemt daarvoor best een standaard diplomacontract. Dit is administratief het eenvoudigst, en geeft je ook de flexibiliteit om tijdens het academiejaar nog aanpassingen te doen aan je studieprogramma zonder dat je studiegeld of leerkrediet verliest.

 

Vrijstellingen

Je kan niet na een eerste jaar BMW of farmacie naar het tweede jaar geneeskunde overgaan. Je stroomt opnieuw in in het eerste jaar geneeskunde, en je kan voor een beperkt aantal vakken worden vrijgesteld:

Voor 1e bachelor farmacie:

- Een credit 'Cellen en Weefsels' (semester 1) zorgt voor een vrijstelling voor 'Histologie en cytologie'.

- Een credit voor 'Dierkunde' (semester 1) EN 'inleiding tot de fysiologie en functionele anatomie' (semester 2) EN 'Orgaanfysiologie en pathofysiologie I' (semester 2) zorgt voor een vrijstelling voor 'Celbiologie partim fysiologie'

Voor 1e bachelor BMW:

- Een credit voor 'Histologie' (semester 2) EN 'Biomoleculen en cellen' (semester 2) zorgt voor een vrijstelling voor 'celbiologie: partim Histologie en cytologie'

- Een credit voor 'Dierkunde' (semester 1) EN 'Histologie' (semester 2) EN 'Biomoleculen en cellen' (semester 2) zorgt voor een vrijstelling voor 'celbiologie: partim Fysiologie'

- Een credit voor ‘Anatomie: bewegingsapparaat’ (semester 1) EN voor ‘Anatomie: inwendige organen’ (semester 2) zorgt voor een deelvrijstelling binnen  ‘Anatomie en radiologische anatomie’

Als je al een groter deel van de bachelor BMW/Farmacie hebt afgewerkt, en dan overstapt naar Geneeskunde, zijn er meer vrijstellingen mogelijk. Hiervoor contacteer je best de studietrajectbegeleider van de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Je kan er ook voor kiezen om in dit geval de overstap naar geneeskunde te maken, en tegelijk je bachelor Farmacie/BMW af te werken, maar dit is praktisch gezien niet simpel en gebeurt best in overleg met de studietrajectbegeleider

 

Welke vakken kiezen?

Na inschrijven in een opleiding, kan je in je SisA selfservice je vakken kiezen

Je bent niet verplicht om alle vakken van de eerste bachelor Farmacie of Biomedische wetenschappen op te nemen. Je kan je, als je dat wenst, beperken tot een aantal vakken die je vooruit kunnen helpen in de overstap naar Geneeskunde.

- Studenten die in het middelbaar al een degelijk pakket wetenschappen hebben gehad, raden we aan om wel te starten met het volledige pakket van eerstejaarsvakken. Op die manier behoud je de mogelijkheid om, als je je eerste jaar volledig afwerkt, probleemloos over te gaan naar het tweede jaar als je niet slaagt voor de toegangsproef. Je zal daardoor ook ondervinden wat voltijds studeren aan een universiteit met zich meebrengt. Mocht na de kerstexamens blijken dat je al een aantal vakken in tweede zit hebt en dat het dus niet evident zal zijn om heel het eerste jaar te halen, dan kan je nog altijd beslissen om je tweede semester lichter te maken, en zo wat tijd extra vrij te maken voor de toegangsproef. Je zal daar tijdens het academiejaar over geïnformeerd worden. Bovendien is zowel in farmacie als in BMW vereist dat je minstens 40 studiepunten aan eerstejaarsvakken moet gehaald hebben voordat je vakken van 2e bachelor mag opnemen. Als je dus de optie wil openhouden om in het volgende academiejaar ook al vakken van 2e bachelor te nemen, dan moet je voor minstens 40 studiepunten vakken opnemen, en op het einde van het academiejaar voor minstens 40 studiepunten vakken hebben gehaald.  Indien je voor de optie kiest om minstens 40 studiepunten te halen, dan raden we aan om zeker in semester 1 een volledig vakkenpakket te volgen. Dat heeft het voordeel dat je in semester 1 al heel wat studiepunten kan verwerven, en in semester 2 dus als je dat wenst wat meer ruimte kan creëren voor de toegangsproef. 

- Studenten die uit een minder wetenschappelijke vooropleiding komen, kunnen er ook voor kiezen om vanaf het begin van het academiejaar een beperkt pakket op te nemen. Dit kunnen dan de basiswetenschappelijke vakken zijn, die je zouden kunnen helpen voor de toegangsproef, en/of de vakken die je een vrijstelling kunnen opleveren in Geneeskunde. Je kan dan extra tijd vrijmaken om je te laten helpen door het monitoraat voor de wetenschappen, en om te studeren voor de toegangsproef. Niet voor het volledige pakket gaan houdt ook in dat je een bachelor farmacie/BMW niet zal halen op 3 jaren, het is dus belangrijk om bij de keuze van je vakkenpakket stil te staan.

- Denk eraan dat als je een beperkt pakket wil nemen, je minstens 27 studiepunten moet opnemen over het academiejaar om je kindergeld te behouden.

- Omdat het toelatingsexamen geneeskunde nog maar één keer wordt georganiseerd i het begin van de zomer, vergroot de kans dat een student in farmacie of BMW tijdens de examens in juni één of meerdere examens zal laten vallen om meer tijd te maken voor het toelatingsexamen. Dit kan, en heeft geen invloed op het recht om in tweede zit examen te doen voor de niet behaalde vakken in BMW of farmacie.

- Voor het leerkrediet geldt dat je de eerste 60 studiepunten die je verdient, dubbel terugkrijgt. dit hoeft echter niet in één jaar te gebeuren, en zelfs niet in één opleiding. Je kan dus perfect starten met een kleiner programma, zonder het dubbel terugverdienen van je eerste 60 studiepunten in gevaar te brengen.

- Welke pakket je ook kiest, we verwachten dat voor de vakken die je opneemt je je ook engageert om deze te behalen. Studenten die in de les uitstralen dat ze er wel zitten maar eigenlijk geen interesse hebben, zijn zeer storend voor professoren en medestudenten. Vakken die je niet haalt in Farmacie of BMW zullen ook de stand van je leerkrediet al negatief beïnvloeden. Je bent dus welkom op voorwaarde dat je je volop inzet om van je eerste jaar een positieve ervaring te maken.

 

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Beginnen in het tweede semester
Instromen als professionele bachelor / HBO
Ik ben geslaagd voor de toegangsproef geneeskunde, hoe regel ik mijn inschrijving?
Ik heb een (zware) tweede zittijd
Ik sta onder studievoortgangsbewaking. Wat zijn de gevolgen voor mijn programma?
Artikel details
Artikel ID: 110
Categorie: Zij-instromers - Vrijstellingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.3/5.0 (72)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid