Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik heb een (zware) tweede zittijd

Oplossing

Hieronder een aantal zaken die handig zijn om weten als je een tweede zit hebt.

- Om deel te nemen aan een tweede zittijd moet je je registreren. Dit doe je in je SisA selfservice. De timing hiervoor is redelijk strikt, omdat de faculteit achteraf alle ingeschreven studenten nog in groepen moet indelen. De timing en instructies worden door de studentenadministratie via mail en blackboard verspreid

- Je kan in tweede zit enkel vakken opnemen waarvoor je tijdens de eerste zit geen credit haalde. 

- Een tweede zit doen kan geen kwaad. Haal je een credit dan recupereer je leerkrediet. Haal je geen credit of presteer je slechter dan in eerste zit, dan blijft je score van de eerste zittijd gelden. 

- Mocht je krap zitten met leerkrediet, dan moetje wel beseffen dat deelnemen aan een examen mogelijk je kansen verkleint om leerkrediet voor dit vak terug te vragen, mocht je toch niet slagen. In dat geval kies je best voorzichtig je vakken voor de tweede zit

 

Wat bij een zeer zware tweede zit?

Indien je een bijzonder zware tweede zit hebt, dan is het verstandig om je te richten op een beperkt aantal vakken.

Studenten die bijna alle vakken niet hebben gehaald in eerste zit, dienen zich eerst en vooral af te vragen of hun studierichting wel de juiste is. Maar zelfs als je zou wisselen naar een andere richting kan het geen kwaad om tweede zit te doen, al is het maar om een deel leerkrediet te recupereren of misschien credits te halen die je in een nieuwe richting een vrijstelling kunnen opleveren.

Indien je zeker bent dat je in je studierichting wil verder gaan, dan maak je best een gerichte keuze. De tweede zit duurt immers maar drie weken. Welke vakken je best meedoet, hangt dan van een aantal zaken af:

1. Om niet onder studievoortgangsbewaking te komen, moet je voor minstens 60% van de studiepunten waarvoor je bent ingeschreven credits halen. Het is dus aan te bevelen om minstens naar die grens te streven

2. Kijk naar de spreiding van de examens in de examenroosters en probeer de vakken te kiezen die niet te dicht bij elkaar liggen

3. Vakken waarvoor je al een 8 of 9 haalde zijn in tweede zit makkelijker om te zetten in een credit, dan vakken waarvoor je een zeer lage score haalde

4. Sommige studenten geven er de voorkeur aan om te kiezen voor tweede semestervakken, omdat deze verser in het geheugen zitten dan eerste semestervakken

5. Indien je in het komende jaar je opties open wil houden om ook al vakken uit een volgend jaar op te nemen, dan kijk je best in blackboard de facultaire richtlijnen na voor het opstellen van je studieprogramma. Je vindt daar per vak de inschrijvingsvereisten. Indien een bepaald vak zeer vaak terugkomt in de vereisten om vervolgvakken op te mogen nemen, probeer je best dit vak te halen in tweede zit. Zo behoud je het jaar nadien zo veel mogelijk keuzemogelijkheden.

Daarnaast moet je in elke bachelorrichting minimum 40 SP halen aan eerstejaarsvakken, om het jaar erna tweedejaarsvakken op te mogen nemen. Als je na de eerste zit min of meer in de buurt van deze limiet zit, loont het de moeite om te proberen deze grens in tweede zit te halen. Haal je deze grens niet, dan kan je het jaar erna enkel eerstejaarsvakken opnemen, of een andere richting kiezen.

 

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik sta onder studievoortgangsbewaking. Wat zijn de gevolgen voor mijn programma?
Ik wil niet deelnemen aan een of meerdere examens
Tot wanneer kan ik mijn studieprogramma voor semester 2 nog aanpassen?
Ik was geslaagd in eerste zit voor een vak, maar zou graag in tweede zit mijn score verhogen
Hoeveel keer mag je examen afleggen voor een vak?
Artikel details
Artikel ID: 112
Categorie: Studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.6/5.0 (26)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid