Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoeveel keer mag je examen afleggen voor een vak?

Oplossing

Bij heel wat studenten doet het gerucht de ronde dat je maar een beperkt aantal keren examen kan doen voor een vak. Dit is niet juist.

Het aantal examenpogingen voor een vak wordt niet door het examenreglement beperkt. Zolang je voor een vak kan inschrijven, mag je er examen voor doen.

Zolang je dus niet voor de ganse studierichting wordt geblokkeerd (wegens bijvoorbeeld studievoortgangsbewaking of een tekort aan leerkrediet), en je aan de inschrijvingsvoorwaarden voor een vak voldoet, kan je ervoor inschrijven en examen afleggen. In sommige extreme gevallen hebben studenten al 6,8 of zelfs meer examenzittijden gedaan voor eenzelfde vak.

Hierbij nog enkele opmerkingen:

- Als je in de eerste zit een voldoende haalt, dan kan je voor dit vak geen tweede zit doen in hetzelfde academiejaar. 

- Je kan wel voor een vak waarvoor je een credit haalde, het jaar nadien terug inschrijven als je een hogere score wil halen. Dit heeft wel enkel zin als je het diploma nog niet haalde. Een deliberatie wordt niet overgedaan als je na diplomering nog een hogere score voor een vak zou halen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik was geslaagd in eerste zit voor een vak, maar zou graag in tweede zit mijn score verhogen
Ik heb een (zware) tweede zittijd
Ik wil niet deelnemen aan een of meerdere examens
Ik wil mijn examen inzien
Ik kan niet deelnemen aan een examen wegens ziekte. Wat moet ik doen?
Artikel details
Artikel ID: 93
Categorie: Studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.6/5.0 (112)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid