Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik kan niet deelnemen aan een examen wegens ziekte. Wat moet ik doen?

Oplossing

Wanneer je niet kan deelnemen aan een examen wegens ziekte, dan ben je genoodzaakt dit ten laatste op de dag zelf te melden aan de studentenadministratie van de faculteit FBD via helpdesk fbd https://studhelp.uantwerpen.be/fbd/

Het doktersattest dient  binnen  de  vijf  kalenderdagen (of  uiterlijk  de  dag  voor  de inhaaldag  als  er  minder  dan  5  kalenderdagen  zijn  tussen  de ziektedag  en  de  inhaaldag) bezorgd te worden. Dit mag elektronisch via helpdesk en origineel dient altijd later binnengebracht te worden bij de studentenadministratie op Campus Drie Eiken, Gebouw S, eerste verdieping, D.S.137. Pas na ontvangst van geldig attest zal er bij betrokken docent nagevraagd worden of inhaalexamen mogelijk is.

Als je door ziekteomstandigheden niet aan een examen kan deelnemen in eerste zit, dan verlies je (nog) geen leerkrediet voor dit vak. Pas als je ook na de tweede zittijd geen credit haalt voor een vak, dan ben je het leerkrediet definitief kwijt.

Afwezigheid door ziekte heeft ook geen gevolgen voor het mogen deelnemen aan de tweede zittijd, je kan na afloop van de eerste zittijd (in juli) inschrijven voor de tweede zit voor het vak waarvoor je geen credit haalde, ook als je in de eerste zittijd niet deelnam aan het examen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik wil niet deelnemen aan een of meerdere examens
Hoeveel keer mag je examen afleggen voor een vak?
Ik heb een (zware) tweede zittijd
Ik wil mijn examen inzien
Ik ben geslaagd voor de toegangsproef geneeskunde, hoe regel ik mijn inschrijving?
Artikel details
Artikel ID: 116
Categorie: Knowledgebase
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (36)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid