Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik sta onder studievoortgangsbewaking. Wat zijn de gevolgen voor mijn programma?

Oplossing


Je kreeg bericht dat je onder studievoortgangsbewaking stond omdat je vorig jaar niet het veresite aantal studiepunten in credits omzette. Je status werd van groen naar oranje gezet.

Als je in dezelfde studierichting verder gaat volgend academiejaar, dan wordt er verwacht dat je van het programma dat je dan kiest, minstens 60% van de gekozen studiepunten in credits omzet. 

Wat wil dit concreet zeggen? Als je volgend academiejaar een studieprogramma van bijvoorbeeld 50 studiepunten opneemt, dan controleert de faculteit op het einde van dit academiejaar (dus na de tweede zittijd) voor hoeveel vakken je geslaagd bent. Het aantal studiepunten van de vakken waarvoor je geslaagd bent moet dan minstens 6/10 * 50= 30 SP zijn.
Als je bijvoorbeeld voor 40 SP aan vakken kiest, dan moet je voor minstens 24 (= 60% van 40) SP credits halen.

Er wordt je geen grens opgelegd van aantal op te nemen vakken, maar het spreekt vanzelf dat je best geen te groot programma opneemt om jezelf niet te fel onder druk te zetten.

Mocht je het voorbije jaar echt bijzonder weinig credtis hebben gehaald, besef dan dat de meeste opleidingen nog zwaarder worden in het tweede en derde jaar, en denk ernstig na of heroriënteren niet beter zou zijn.

Als je van studierichting verandert dan start je komend academiejaar terug met een groen licht, tenzij je naar een richting gaat die als sterk verwant wordt beschouwd (in de faculteit FBD zijn bijvoorbeeld de bachelors farmacie, biomedische wetenschappen en biochemie en biotechnologie sterk verwant). In dat geval neem je je oranje status mee naar je nieuwe richting

Mocht je van oranje naar rood gaan dan mag je dus het academiejaar erna niet meer inschrijven in je studierichting, en ook niet in sterk verwante richtingen:

- je kan nog wel overschakelen naar richtingen die niet sterk verwant zijn binnen de universiteit Antwerpen, zolang je over voldoende leerkrediet beschikt

- de blokkering geldt voor minstens één academiejaar, daarna kan je bij de faculteit vragen of je terug kan starten in de opleiding waarvoor je op rood werd gezet

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik heb een (zware) tweede zittijd
Hoeveel vakken moet/mag ik per jaar opnemen?
Overstap Diergeneeskunde UGent naar UA
Overstap van Biomedische wetenschappen/Farmacie naar Geneeskunde
Beginnen in het tweede semester
Artikel details
Artikel ID: 104
Categorie: Knowledgebase
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.6/5.0 (29)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid