Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik wil vrijstellingen aanvragen

Oplossing

Indien je in een vorige opleiding al credits haalde voor opleidingsonderdelen die lijken op de vakken van je nieuwe opleiding, dan kan je hiervoor een vrijstelling vragen.

Dit kan je tot de vrijdag van de 2de lesweek van het 1ste semester. 

Je bezorgt daarvoor via onze helpdesk een overzicht van je behaalde vakken, liefst met vermelding van het aantal studiepunten (ECTS) en een beschrijving.

Voor elke opleiding is er een commissie aangesteld die mogelijke vrijstellingen overloopt. Dit kan gebeuren op basis van precedenten (al is er geen garantie dat vrijstellingen die in het verleden werden gegeven ook in de toekomst worden gegeven) of op basis van vergelijkingen die we zelf al hebben gemaakt tussen een aantal opleidingen. Voor veel voorkomende overstappen kunnen we dus snel antwoorden welke vrijstellingen worden gegeven en welke niet.

Voor minder gebruikelijke overstappen kunnen we je vragen om zelf de overeenkomsten tussen je behaalde vakken en je nieuwe vakken aan te tonen. We vragen je dan om de Excel file in bijlage in te vullen voor de opleiding waarin je vrijstellingen vraagt.

Na bevestiging van de vrijstellingen voert onze studentenadministratie deze in, en schrijft je uit voor deze vakken als dat nodig is.

Enkele belangrijke aandachtspunten:

- als je in Antwerpen wil instromen omdat je elders in je opleiding niet goed presteerde of je opleiding niet mocht verder zetten, dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons melden via onze helpdesk. De kans is dan groot dat een inschrijving in Antwerpen wordt geweigerd, bijvoorbeeld omdat je te weinig leerkrediet over hebt om een redelijke kans op slagen te hebben, of omdat je studierendement in de voorafgaande jaren te laag  was. Als dat het geval is dan weet je dit best zo snel mogelijk. Het heeft ook geen zin om al vrijstellingen te bekijken voor je hierover uitsluitsel hebt.

- voor credits behaald in een professionele bachelor/HBO opleiding, moet je er rekening mee houden dat de kans op een vrijstelling veel kleiner is. 

Bijlagen:
aanvraag-vrijstelligen-2023-2024.xlsx aanvraag-vrijstelligen-2023-2024.xlsx

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik wil met mijn studies stoppen en elders vrijstellingen aanvragen
Overstap Diergeneeskunde UGent naar UA
Instromen als professionele bachelor / HBO
Vakken opnemen buiten de inschrijvingsvereisten/facultaire regels
Overstap van Biomedische wetenschappen/Farmacie naar Geneeskunde
Artikel details
Artikel ID: 152
Categorie: Zij-instromers - Vrijstellingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid