Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Vakken opnemen buiten de inschrijvingsvereisten/facultaire regels

Oplossing

In uitzonderlijke gevallen kan je vakken opnemen waarvoor je niet aan de inschrijvingsvereisten of de facultaire richtlijnen voldoet, of kan je voor meer dan 66 studiepunten vakken opnemen.

Je doet dan via de helpdesk een aanvraag, waarin je duidelijk vermeldt voor welke vakken je nog wil inschrijven en welke regel dit tegenhoudt.

Geef ook argumenten waarom je vindt dat je de vakken toch zou willen doen.

Mogelijke argumenten voor een uitzondering kunnen bijvoorbeeld zijn:

- in het modeltraject kunnen blijven door het opnemen van een pakket dat iets groter is dan normaal toegestaan

- met het pakket dat je vraagt kunnen afstuderen

- Met de uitzondering die je vraagt op lange termijn een studieduurverlenging kunnen vermijden

Je aanvraag wordt dan voorgelegd aan een commissie die per opleiding bekijkt welke uitzonderingen mogelijk zijn.

Wees duidelijk maar bondig, deze commissies moeten op korte tijd veel vragen verwerken, dus een duidelijke aanvraag wordt zeker op prijs gesteld. Een slordige aanvraag daarentegen geeft geen goede indruk.

Elke vraag word apart behandeld, en er wordt ook gekeken naar eerdere prestaties om in te kunnen schatten of een uitzondering geoorloofd is. Als je bijvoorbeeld onder studievoortgangsbewaking staat, of je leerkrediet is al fel gedaald, dan is de kans klein dat je een uitzondering op de regels krijgt. Of als je een zeer groot programma vraagt, en blijkt dat je de afgelopen jaren nog nooit een groot aantal studieptunten hebt weten te halen, dan daalt de kans op een uitzondering. 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik wil vrijstellingen aanvragen
Tot wanneer kan ik mijn studieprogramma voor semester 2 nog aanpassen?
Ik heb een (zware) tweede zittijd
Starten met een deeltijds pakket
Bachelor en master combineren
Artikel details
Artikel ID: 102
Categorie: Studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.3/5.0 (59)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid