Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Tot wanneer kan ik mijn studieprogramma voor semester 2 nog aanpassen?

Oplossing

Je kan nog vakken van semester twee (dus geen eerste semestervakken of jaarvakken) in je programma opnemen of er uithalen via je SisA selfservice tot 28 februari 2018. In de praktijk doe je dit echter best voor of net na de start van het semester.

Het spreekt vanzelf dat als je vakken wil opnemen, je ook moet voldoen aan de inschrijvingvereisten en facultaire richtlijnen.

Als je een tweede semestervak verwijdert, recupereer je het leerkrediet en inschrijvingsgeld voor dit vak. Indien je studiegeld wil recupereren moet je wel in SisA een rekeningnummer hebben geregistreerd, anders weet onze centrale studentenadministratie niet waar ze het geld naar moet terug storten. Voor vragen over de timing van een terugbetaling moet j eook bij de centrale studentenadministratie zijn, niet bij de faculteit

Let extra op met vakken met practica:

- als je uitschrijft laat je best ook aan de begeleiders weten dat je uit de groep gehaald mag worden, als je voor dit practicum al in een groep werd ingedeeld

- als je inschrijft voor een vak met practica, schrijf dan nooit in als de practia al begonnen zijn, en contacteer ook de praticumbegeleiders om te horen in welke groep je wordt verwacht

Na 28 februari kan de studentenadminsitratie nog vakken verwijderen, maar dit heeft wel gevolgen voor je leerkrediet en inschrijvingsgeld, dus dit gebeurt in regel niet.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Beginnen in het tweede semester
Hoe weet ik in welke practicumgroep ik zit, en kan ik wisselen van groep?
Ik kies enkel vakken uit 1 jaar en toch zie ik roosteroverlap in mijn weekrooster
Ik heb een (zware) tweede zittijd
SisA waarschuwt me voor roosterconflict terwijl ik me enkel voor vakken van één jaar probeer in te schrijven. Hoe kan dit?
Artikel details
Artikel ID: 107
Categorie: Studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.5/5.0 (16)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid