Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Tot wanneer kan ik mijn studieprogramma voor semester 2 nog aanpassen?

Oplossing

Studenten die in hun eerste bachelorjaar zitten moeten een startpakket opnemen dat (meestal) bestaat uit alle vakken van het eerste bachelor, en mogen dit in principe niet meer aanpassen. De faculteit staat voor deze studenten toe dat het studieprogramma nog wordt aangepast tijdens semester 2, maar enkel als dit is met heroriëntering het volgende academiejaar. Deze studenten moeten dit zo snel mogelijk vragen via de helpdesk van de faculteit, omdat zij zelf hun programma niet kunnen aanpassen. Het startpakket dat zij bij het begin van het academiejaar opnamen verandert daarbij niet. Als deze studenten dus het jaar nadien toch hun bachelor verder zetten, hebben zij nog maar één kans om de vakken die ze hebben laten vallen te halen (in eerste of in tweede zit).

Studenten die niet onder het startpakket vallen mogen nog vakken van semester twee (dus geen eerste semestervakken of jaarvakken) in hun programma opnemen of er uithalen via de SisA selfservice tot 28 februari. In de praktijk doe je dit echter best voor of net na de start van het semester.

Het spreekt vanzelf dat als je vakken wil opnemen, je ook moet voldoen aan de inschrijvingvereisten en facultaire richtlijnen.

Als je een tweede semestervak verwijdert, recupereer je het leerkrediet en inschrijvingsgeld voor dit vak. Indien je studiegeld wil recupereren moet je wel in SisA een rekeningnummer hebben geregistreerd, anders weet onze centrale studentenadministratie niet waar ze het geld naar moet terug storten. Voor vragen over de timing van een terugbetaling moet je ook bij de centrale studentenadministratie zijn, niet bij de faculteit

Let extra op met vakken met practica:

- als je uitschrijft laat je best ook aan de begeleiders weten dat je uit de groep gehaald mag worden, als je voor dit practicum al in een groep werd ingedeeld

- als je inschrijft voor een vak met practica, schrijf dan nooit in als de practia al begonnen zijn, en contacteer ook de praticumbegeleiders om te horen in welke groep je wordt verwacht

Na 28 februari kan de studentenadminsitratie nog vakken verwijderen, maar dit heeft wel gevolgen voor je leerkrediet en inschrijvingsgeld, dus dit gebeurt in regel niet.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik heb een (zware) tweede zittijd
Hoe weet ik in welke practicumgroep ik zit, en kan ik wisselen van groep?
Ik sta onder studievoortgangsbewaking. Wat zijn de gevolgen voor mijn programma?
Starten met een deeltijds pakket
Overstap van Biomedische wetenschappen/Farmacie naar Geneeskunde
Artikel details
Artikel ID: 107
Categorie: Studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (18)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid