Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Vrijstelling aanvragen

Oplossing

De faculteit Wetenschappen hanteert volgend vrijstellingsbeleid:

  • Enkel studenten ingeschreven onder diplomacontract kunnen een vrijstelling aanvragen.
  • Vrijstellingen worden enkel toegekend indien er sprake is van een maximale equivalentie tussen het reeds gevolgde vak en het aangevraagde vak, zowel wat betreft niveau als inhoud als studiepunten.
  • Wie niet over een masterdiploma of creditbewijzen uit een masteropleiding beschikt, kan in principe geen vrijstellingen aanvragen in een masteropleiding. Vrijstellingen voor een mastervak op basis van een combinatie van vakken behaald in een academische bacheloropleiding kunnen zéér uitzonderlijk en mits grondige motivering door de student over de reeds behaalde competenties worden aangevraagd. Vrijstellingen voor een mastervak op basis van één of meerdere vakken behaald via een professionele bacheloropleiding, worden nooit toegekend.
  • Er kan geen vrijstelling aangevraagd worden voor een stage of eindwerk.

Aanvragen voor een vrijstelling worden schriftelijk ingediend (via het online aanvraagformulier) en beoordeeld op advies van de betrokken vaktitularis met naleving van de opgelegde timing. De studievoortgangscommissie van de opleiding beslist over de uiteindelijke toekenning van de vrijstelling.

Je vindt de aanvraagprocedure hier.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Aanvraag vrijstelling
Milieuwetenschap: vrijstellingen
Stappenplan inschrijving als student aan de Universiteit Antwerpen
Milieuwetenschap: combineren van programma's
Aanvraag vrijstelling ijkingstoets/starttoets
Artikel details
Artikel ID: 92
Categorie: Je studieprogramma samenstellen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid