Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Bachelor en master combineren: tweejarige masters

Oplossing

Om bachelor en master te combineren heb je een toelating nodig. Die mag je hier aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt voor minstens 150sp van de bacheloropleiding credits  of voor max. 12sp een delibereerbaar resultaat behaald. 
  • Je hebt voor alle opleidingsonderdelen uit BA1 een credit of een delibereerbaar resultaat behaald. 
  • Je hebt geen bindende voorwaarden opgelegd gekregen omwille van je studievoortgang. 

Nog enkele richtlijnen om te volgen voor de samenstelling van je combinatieprogramma:

  • Je gecombineerde pakket bevat max.72sp. 
  • Je geeft hierbij strikt voorrang aan het afwerken van de bachelor en dus aan de opleidingsonderdelen van de bachelor (bv. bij overlappende colleges, practica of examens). Er worden geen examens verplaatst in geval van overlap; het bachelorvak krijgt dan absolute prioriteit. 
  • Je geeft bij de vakkenkeuze verder zoveel mogelijk voorrang aan de verplichte opleidingsonderdelen in de master. Bij roosteroverlap, mag je eventueel een keuzevak nemen in de plaats van een verplicht vak. 
  • Mastervakken die voortbouwen op bachelorvakken die je nog niet behaald hebt, mag je niet opnemen (dit zal worden gecontroleerd door de Studievoortgangscommissie). 
  • Je mag nog niet starten met de masterproef, ook niet met voorbereidend werk. 
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Milieuwetenschap: combineren van programma's
Aanvraag combinatie van opleidingen
Ik kan niet inschrijven voor een mastervak, terwijl ik wel mijn bachelor heb behaald
Overlap in je examenrooster?
Kan ik afstuderen in februari?
Artikel details
Artikel ID: 167
Categorie: Je studieprogramma samenstellen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.1/5.0 (11)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid