Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Milieuwetenschap: combineren van programma's

Oplossing

Als je je voorgaande opleiding (bachelor-, schakel- of voorbereidingsprogramma) nog niet helemaal hebt afgerond en je wil al mastervakken Milieuwetenschap volgen, dan kan je een combinatietraject aanvragen. Combinatie is in dit geval enkel mogelijk na goedkeuring van je aanvraag door de Studievoortgangscommissie van Milieuwetenschap. De Studievoortgangscommissie hanteert volgend combinatiebeleid:

 1. Als je maximum 6 studiepunten meeneemt uit het schakel-, voorbereidings-, of bachelorprogramma, kan je inschrijven voor de volledige masteropleiding (dus inclusief GeCase Pro en de masterproef).

 2. Als je in het schakel-, voorbereidings-, of bachelorprogramma nog maximaal 18 SP moet behalen en geen bindende voorwaarden opgelegd kreeg omwille van je studievoortgang, kan je een combinatietraject aanvragen voor een maximum van 72 studiepunten, samengesteld uit de overblijvende opleidingsonderdelen in schakel-, voorbereidings-, of bachelorprogramma en opleidingsonderdelen in de master. Het opnemen van GeCase Pro en masterproef in deze combinatie is niet mogelijk.

 3. Als je in het schakel-, voorbereidings-, of bachelorprogramma nog maximaal 19 tot en met 30 SP moet behalen, kan je een combinatietraject aanvragen samengesteld uit de overblijvende opleidingsonderdelen van schakel-, voorbereidings-, of bachelorprogramma en de verplichte opleidingsonderdelen in de master. Combinatie met de keuzeopleidingsonderdelen in de master, met de GeCase Pro en met de masterproef is hierbij niet mogelijk.


 4.     Bij combinatie met een bacheloropleiding geldt bovendien ook dat je enkel mag combineren onder volgende voorwaarden:

  • Je hebt voor minstens 150sp van de bacheloropleiding credits  of voor max. 12sp een delibereerbaar resultaat behaald. 
  • Je hebt voor alle opleidingsonderdelen uit BA1 een credit of een delibereerbaar resultaat behaald. 
  • Je hebt geen bindende maatregelen opgelegd gekregen omwille van je studievoortgang.

 5. In individuele gevallen en in het licht van de specifieke studievoortgang van de student, behoudt de Studievoortgangscommissie Milieuwetenschap de bevoegdheid om een aangepast individueel traject goed te keuren. Studenten kunnen dit motiveren in hun combinatie-aanvraag.

Leg je prioriteiten juist: werk bij de examens eerst je bachelor- of schakelprogramma af. Dit vormt de toelatingsvoorwaarde voor de masteropleiding!

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Bachelor en master combineren: tweejarige masters
Aanvraag combinatie van opleidingen
Milieuwetenschap: vrijstellingen
Deliberatieregels Universiteit Antwerpen
Vrijstelling aanvragen
Artikel details
Artikel ID: 136
Categorie: Milieuwetenschap
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.8/5.0 (10)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid