Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Deliberatieregels Universiteit Antwerpen

Oplossing
 • Voor een bachelorprogramma:
  • je behaalde minimaal een gewogen gemiddelde van 50%;
  • deliberatie voor maximaal 12studiepunten (één of meerdere opleidingsonderdelen), waarvoor minimaal 8/20 is behaald;  EN
  • delibereren van de bachelorproef (of het equivalent daarvan) en verplichte stage(s), is niet mogelijk.
 • Voor een schakel- of voorbereidingsprogramma:
  • je behaalde een minimaal gewogen gemiddelde van 50%;
  • deliberatie voor maximaal 6 studiepunten (één of meerdere opleidingsonderdelen), waarvoor minimaal 8/20 is behaald;  EN
  • delibereren van de schakelproef (of het equivalent daarvan) en eventuele stages, is niet mogelijk.
 • Voor een masterprogramma:
  • Je behaalde een minimaal gewogen gemiddelde van 60%;
  • deliberatie voor één opleidingsonderdeel van maximaal 6studiepunten, waarvoor minimaal 9/20 is behaald;  EN
  • delibereren van de masterproef en verplichte stage(s), is niet mogelijk.

 Let wel op:

 • Gedelibereerde tekorten kan je niet meer ophalen in tweede zittijd. Je kan hiervoor dus geen leerkrediet meer recupereren. Dit kan van belang zijn voor je vervolgtraject. In dat licht kan je je deliberatie ook weigeren.
 • Wanneer je een academische carrière overweegt (met een doctoraat), dan is het aangeraden geen gedelibereerde tekorten mee te nemen. Gedelibereerde tekorten blijven op je diplomasupplement staan

 

Ter info: Deliberatie gebeurt automatisch in de zittijd waarin je daarvoor in aanmerking komt. Je moet daar zelf niets voor doen. Uitzondering is afstuderen na semester 1: wil je na semester 1 afstuderen, moet je hiervoor in SisA een aanvraag indienen.

Belangrijk: werd je na de eerste zittijd gedelibereerd, maar wil je toch je herexamens meedoen, laat dit dan weten aan de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger én aan de facultaire studentenadministratie via deze helpdesk en dit binnen de 7 dagen na de definitieve bekendmaking van de resultaten.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik mijn deliberatie weigeren?
Milieuwetenschap: combineren van programma's
Aanvraag vrijstelling
Welke zittijden zijn er?
Startpakket: wat is predeliberatie?
Artikel details
Artikel ID: 179
Categorie: Afstuderen, deliberatie en diploma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.9/5.0 (25)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid