Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik mijn deliberatie weigeren?

Oplossing

Ben je geslaagd verklaard zonder alle vereiste creditbewijzen te hebben behaald, dan kan je aan de voorzitter van de examencommissie van de opleiding melden dat je niet wil geslaagd verklaard worden.

Dit moet je schriftelijk melden (mag uiteraard ook per mail vanuit je studentenaccount).
Deze schriftelijke melding dient te gebeuren binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen die ingaat de dag nadat de examencommissie je officieel geslaagd verklaard. Dit is dezelfde dag als de dag dat je examenresultaten definitief zijn.

Indien de voorzitter van de examencommissie (of diens plaatsvervanger) de melding ontvankelijk verklaart, trekt de examencommissie haar beslissing tot geslaagd verklaren in. Je kan dan deelnemen aan de tweede zittijd om alsnog je credits te behalen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Deliberatieregels Universiteit Antwerpen
Geslaagd? Graad van verdienste? Ranking?
Artikel details
Artikel ID: 195
Categorie: Afstuderen, deliberatie en diploma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid