Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Aanvraag vrijstelling

Oplossing

Heb je al elders een opleiding gevolgd, of creditbewijzen verzameld, dan kom je misschien in aanmerking voor het aanvragen van een vrijstelling of vrijstellingen.

Stap 1: download het aanvraagformulier en vul alle gevraagde gegevens in.

Stap 2: contacteer de titularis voor advies en bezorg aan de titularis je vrijstellingsdossier. Dit omvat:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief jouw handtekening;
 •  een kopie van je diplomasupplement of een officieel creditbewijs voor de opleidingsonderdelen waarop je aanvraag is gebaseerd. Voor vakken die je al gevolgd hebt aan de Universiteit Antwerpen, volstaat je voortgansrapport dat je via je SisA vindt.
 • de officiële vakbeschrijving van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling vraagt;
 • andere informatie over de inhoud van het opleidingsonderdeel (inhoudstafel cursus, overzicht verschillende topics, …)
 • Vraag je

Wanneer de titularis je vrijstelling (gedeeltelijk) positief adviseert, bezorg je je volledige dossier (zie stap 2; laat de titularis het aanvraagformulier tekenen) digitaal aan de facultaire studentenadministratie door het online formulier in te vullen en de nodige bijlagen up te loaden. Het dossier wordt dan voorgelegd aan de studievoortgangscommissie ter beslissing.

Vrijstellingsbeleid

Lees eerst goed het vrijstellingsbeleid van de faculteit na.

 • Enkel studenten ingeschreven onder diplomacontract kunnen een vrijstelling aanvragen.
 • Vrijstellingen worden enkel toegekend indien er sprake is van een maximale equivalentie tussen het reeds gevolgde vak en het aangevraagde vak, zowel wat betreft niveau als inhoud als studiepunten.
 • Wie niet over een masterdiploma of creditbewijzen uit een masteropleiding beschikt, kan in principe geen vrijstellingen aanvragen in een masteropleiding. Vrijstellingen voor een mastervak op basis van een combinatie van vakken behaald in een academische bacheloropleiding kunnen zéér uitzonderlijk en mits grondige motivering door de student over de reeds behaalde competenties worden aangevraagd. Vrijstellingen voor een mastervak op basis van één of meerdere vakken behaald via een professionele bacheloropleiding, worden nooit toegekend.
 • Er kan geen vrijstelling aangevraagd worden voor een stage of eindwerk.

 

Deadlines

Let goed op de deadlines voor het online indienen van volledige aanvragen voor vrijstellingen:

 • Vrijdag van de 2de lesweek van semester 1 voor jaarvakken en vakken uit semester 1
 • 14 februari voor vakken uit semester 2.

Wacht niet tot je vrijstellingen goedgekeurd werden om je studieprogramma elektronisch te registreren. Als je een vrijstelling wordt toegekend, zal de Facultaire Studentenadministratie je studieprogramma  aanpassen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Vrijstelling aanvragen
Milieuwetenschap: vrijstellingen
Stappenplan inschrijving als student aan de Universiteit Antwerpen
Aanvraag aanpassing studieprogramma semester 2
Betaald educatief verlof (uitdovend): attesten
Artikel details
Artikel ID: 111
Categorie: Aanvraagformulieren
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.2/5.0 (26)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid