Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Aanvraag vrijstelling

Oplossing

Heb je al elders een opleiding gevolgd, of creditbewijzen verzameld, dan kom je misschien in aanmerking voor het aanvragen van een vrijstelling of vrijstellingen.

Vrijstellingen worden uitsluitend aangevraagd via het webformulier "aanvraag vrijstellingen". Vul hierin de gevraagde gegevens in en voeg de nodige bewijsstukken toe:

  • origineel diploma en diplomasupplementen en/of afzonderlijk creditbewijzen;
  • een lijst met eerder afgelegde opleidingsonderdelen, met voor elk opleidingsonderdeel het behaalde eindresultaat, het aantal ECTS-studiepunten en de (weblink naar de) volledige vakbeschrijvingen. 

Let op: Indien deze documenten niet beschikbaar zijn, kan je aanvraag niet verder worden behandeld!

Wanneer je aanvraag goed ontvangen is, krijg je via mail een formulier dat je - samen met de hierboven vermelde bewijsstukken - voorlegt aan de titularis van het opleidingsonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Laat de titularis het adviesluik invullen en ondertekenen en breng je volledige aanvraagdossier binnen bij de Facultaire Studentenadminstratie Wetenschappen. Het luik ‘Beslissing Studievoortgangscommissie’ wordt later ingevuld. Je vrijstelling kan enkel geregistreerd worden wanneer je dossier volledig is.

Respecteer zeker de deadlines. Vrijstellingen kan je online aanvragen tot 1 oktober. Je volledige aanvraagdossier moet je uiterlijk 24 oktober bezorgen aan de facultaire studentenadministratie voor verdere verwerking.

Wie inschrijft na 1 oktober, kan enkel vrijstellingen aanvragen voor het tweede semester en dit tot uiterlijk 14 februari. Je volledige aanvraagdossier moet je uiterlijk 21 februari bezorgen aan de facultaire studentenadministratie voor verdere verwerking.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Milieuwetenschap: vrijstellingen
Stappenplan inschrijving als student aan de Universiteit Antwerpen
Tot wanneer kan ik mijn studieprogramma samenstellen?
Aanvraag aanpassing studieprogramma semester 2
Aanvraag toelating tot inschrijving
Artikel details
Artikel ID: 111
Categorie: Aanvraagformulieren
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.4/5.0 (9)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid