Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Aanvraag combinatie van opleidingen

Oplossing

Je kan enkel een aanvraag tot combineren indienen als je studietraject voldoet aan volgende voorwaarden:

  1. Je hebt voor alle opleidingsonderdelen uit BA1 een credit behaald.
  2. Je hebt voor minstens 150sp van de bacheloropleiding credits (of een delibereerbaar resultaat) behaald .
  3. Je staat niet onder studievoortgangsbewaking.
  4. Je geeft strikt voorrang aan het afwerken van de bachelor en dus aan de opleidingsonderdelen van de bachelor (bv. bij overlappende colleges, practica of examens). Er worden geen examens verplaatst in geval van overlap; het bachelorvak krijgt dan absolute prioriteit.
  5. Je gecombineerde pakket bevat max.60sp. Indien je dus nog 20sp hebt staan in de bachelor, kan je maximaal 40sp aan mastervakken opnemen.
  6. Je geeft bij de vakkenkeuze zoveel mogelijk voorrang aan de verplichte opleidingsonderdelen in de master. Bij roosteroverlap, mag je eventueel een keuzevak nemen in de plaats van een verplicht vak.
  7. Mastervakken die voortbouwen op bachelorvakken die je nog niet behaald hebt, mag je niet opnemen (dit zal worden gecontroleerd door de Studievoortgangscommissie).
  8. Je mag nog niet starten met de masterproef, ook niet met voorbereidend werk.

Je dient je gemotiveerde aanvraag online in. Deadline voor een tijdige verwerking van je aanvraag:

  • Semester 1: 7 oktober 2022
  • Semester 2: 18 februari 2023

De studievoortgangscommissie kijkt je programma begin oktober na en heeft het recht om wijzigingen aan te brengen indien je je niet aan bovenstaande voorwaarden houdt.

Krijg je toelating tot combineren, dan geef je strikt voorrang aan het afwerken van de bachelor en dus aan de opleidingsonderdelen van de bachelor (bv. bij overlappende colleges, practica of examens). Er worden geen examens verplaatst in geval van overlap: het bachelorvak krijgt dan absolute prioriteit.

Een combinatietraject wordt maar voor één academiejaar toegestaan.

Opgelet: voor studenten Milieuwetenschap geldt een aangepast combinatiebeleid. Dit kan je hier consulteren.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Milieuwetenschap: combineren van programma's
Kan ik afstuderen in februari?
Aanvraag toelating tot inschrijving onder credit- of examencontract
Aanvraag toelating tot inschrijving
Aanvraag toelating tot inschrijving onder interuniversitair akkoord voor externe studenten
Artikel details
Artikel ID: 119
Categorie: Aanvraagformulieren
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.3/5.0 (12)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid