Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Aanvraag combinatie van opleidingen

Oplossing

Om de resterende vakken van je bachelor, voorbereidings- of schakelprogramma te combineren, heb je toelating nodig. Lees goed de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

Je dient je gemotiveerde aanvraag online in. Deadline voor een tijdige verwerking van je aanvraag:

  • Semester 1: 4 oktober 2024
  • Semester 2: 14 februari 2025

De studievoortgangscommissie kijkt je programma ten laatste begin oktober na en heeft het recht om wijzigingen aan te brengen indien je je niet aan de vooropgestelde voorwaarden houdt.

Krijg je toelating tot combineren, dan geef je strikt voorrang aan het afwerken van de 'lagere' opleiding en dus aan de opleidingsonderdelen van de bachelor, je schakel- of je voorbereidingsprogramma (bv. bij overlappende colleges, practica of examens). Er worden geen examens verplaatst in geval van overlap: het bachelorvak krijgt dan absolute prioriteit.

Een combinatietraject wordt maar voor één academiejaar toegestaan.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Bachelor en master combineren: tweejarige masters
Milieuwetenschap: combineren van programma's
Aanvraag toelating tot inschrijving
Aanvraag toelating tot inschrijving onder interuniversitair akkoord voor externe studenten
Aanvraag toelating tot inschrijving: Educatieve Master: Wetenschap & Technologie
Artikel details
Artikel ID: 119
Categorie: Aanvraagformulieren
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.1/5.0 (14)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid