Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor de master na masteropleiding?

Oplossing

De deliberatie wordt over de gehele master na masteropleiding genomen en niet per academiejaar. De lijst van studenten die in aanmerking komen, wordt op Blackboard gepubliceerd.

De examencommissie beslist dat de deliberatie zal worden voorbereid aan de hand van volgende criteria:

Een student is geslaagd indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  • de student behaalt een eindtotaal van minstens 60 op 100; en
  • de student is niet geslaagd voor slechts één opleidingsonderdeel; en - voor het opleidingsonderdeel waarvoor de student niet is geslaagd, heeft de student een examenresultaat van minimum 9/20 behaald; en
  • de studieomvang, uitgedrukt in studiepunten, van het opleidingsonderdeel waarvoor de student niet is geslaagd, is maximum 6 studiepunten; en
  • de student is geslaagd voor de masterproef.

 

Een opleidingsonderdeel dat is opgenomen onder creditcontract wordt niet gedelibereerd.

Wil je niet gedelibereerd worden en het tekort ophalen? Dan kan je aan de voorzitter van de examencommissie schriftelijk melden dat je niet wil slagen. De schriftelijke melding moet gebeuren ten laatste binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen die ingaat de dag na de bekendmaking van het deliberatieresultaat. Indien de voorzitter van de examencommissie de melding ontvankelijk verklaart, word je niet gedelibereerd.

Behaal je uiteindelijk een lager cijfer in de 2e zittijd? Dan blijft het hoogste cijfer steeds gelden!

 

Master na master programma

§  globaal slaagpercentage: min. 60%

§  maximaal 1 tekort tbv maximaal 6 stp.

§  maximaal 1 tekortpunt (9/20)

§  credit voor masterproef

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor de masteropleiding?
Deliberatie- Wat zijn de deliberatiecriteria voor de bacheloropleiding?
Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor het schakelprogramma?
Deliberatie - Wanneer ben ik geslaagd?
Examens - Ik heb geen creditbewijs behaald in de eerste zittijd. Moet ik proberen dit tekort op te halen in de tweede zittijd?
Artikel details
Artikel ID: 258
Categorie: Deliberatie
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid