Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Deliberatie - Wanneer ben ik geslaagd?

Oplossing

Je bent geslaagd voor je opleiding (bachelor, master, master na master of schakelprogramma) als je voor alle opleidingsonderdelen van je opleidingsprogramma een creditbewijs hebt behaald (= minimum 10/20) (OER art. 17.1.4) 

Er zijn per opleiding ook verschillende deliberatiecriteria. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je gedelibereerd worden. 

Deliberatie is NIET mogelijk voor creditcontracten. 

Als bijlage vind je een overzicht van de deliberatiecriteria.

Wil je niet gedelibereerd worden en het tekort ophalen? Dan kan je aan de voorzitter van de examencommissie schriftelijk melden dat je niet wil slagen. De schriftelijke melding moet gebeuren ten laatste binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen die ingaat de dag na de bekendmaking van het deliberatieresultaat. Indien de voorzitter van de examencommissie de melding ontvankelijk verklaart, word je niet gedelibereerd.

Bijlagen:
Deliberatiecriteria-Faculteit-rechten.pdf Deliberatiecriteria-Faculteit-rechten.pdf

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor de master na masteropleiding?
Deliberatie- Wat zijn de deliberatiecriteria voor de bacheloropleiding?
Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor de masteropleiding?
Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor het schakelprogramma?
Examens - Ik heb geen creditbewijs behaald in de eerste zittijd. Moet ik proberen dit tekort op te halen in de tweede zittijd?
Artikel details
Artikel ID: 132
Categorie: Deliberatie
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.6/5.0 (15)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid