Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor het schakelprogramma?

Oplossing

De deliberatie wordt over het gehele schakelprogramma genomen en niet per academiejaar. De lijst van studenten die in aanmerking komen, wordt op Studentenportaal gepubliceerd.

De examencommissie beslist dat de deliberatie zal worden voorbereid aan de hand van volgende criteria:

Een student is geslaagd indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  • de student behaalt een eindtotaal van minstens 50 op 100
  • de gezamenlijke studieomvang, uitgedrukt in studiepunten, van de opleidingsonderdelen waarvoor de student niet is geslaagd, is maximum 6 studiepunten
  • voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student niet is geslaagd, heeft de student een examenresultaat van minimum 8/20 behaald

Een opleidingsonderdeel dat is opgenomen onder creditcontract wordt niet gedelibereerd.

Hou er rekening mee dat je gewogen gemiddelde daalt als je je diploma haalt met tekorten. Dit kan belangrijk zijn voor bv. een buitenlandse uitwisseling tijdens je master opleiding, waar je een minimum gewogen gemiddelde moet halen om geselecteerd te worden. Een tekort is ook zichtbaar op je diplomasupplement en Transcript of Records, dat bv. opgevraagd kan worden wanneer je nog verder wil studeren aan een andere onderwijsinstelling.

Wil je niet gedelibereerd worden en het tekort ophalen? Dan kan je aan de voorzitter van de examencommissie schriftelijk melden dat je niet wil slagen. De schriftelijke melding moet gebeuren ten laatste binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen die ingaat de dag na de bekendmaking van het deliberatieresultaat. Indien de voorzitter van de examencommissie de melding ontvankelijk verklaart, word je niet gedelibereerd.

Behaal je uiteindelijk een lager cijfer in de 2e zittijd? Dan blijft het hoogste cijfer steeds gelden!

 

Schakelprogramma (en bachelorprogramma met minstens de helft studieduurverkorting)

§  globaal slaagpercentage: min. 50%

§  één of meer tekorten, samen maximaal 6 stp.

§  per tekort: maximaal 2 tekortpunten (8/20)

 

   

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Deliberatie- Wat zijn de deliberatiecriteria voor de bacheloropleiding?
Deliberatie - Wanneer ben ik geslaagd?
Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor de master na masteropleiding?
Deliberatie - Wat zijn de deliberatiecriteria voor de masteropleiding?
Examens - Ik heb geen creditbewijs behaald in de eerste zittijd. Moet ik proberen dit tekort op te halen in de tweede zittijd?
Artikel details
Artikel ID: 208
Categorie: Deliberatie
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (15)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid