Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe vraag ik vrijstellingen aan?

Oplossing

In bepaalde gevallen kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling aanvragen. Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel moet je dit onderdeel niet volgen om je diploma te behalen. Je moet dus ook geen examen afleggen. Je krijgt er dan ook geen creditbewijs voor. Een vrijstelling wordt vermeld op je diplomasupplement en telt niet mee voor je graad van verdienste.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaringvolg de EVC-procedure

  • Creditbewijzengetuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebtvolg de EVK-procedure van je faculteit.

Eerder Verworven Kwalificatie

EVK staat voor 'eerder verworven kwalificatie'. Een EVK geeft geen automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevertvergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel.
Als je aanvraag voor vrijstelling(en) wordt goedgekeurdkrijg je een e-mail toegestuurd.

Hoe vraag je vrijstellingen aan bij de faculteit?

Vul het webformulier 'Vrijstellingen' in voor de deadline en geef één op één aan welke vrijstellingen je aanvraagt op basis van welk eerder verworven opleidingsonderdeelIndien je meedan 4 vrijstellingen aanvraagt, vul je meerdere formulieren in. Vergeet geen documenten toe te voegen waarmee je je aanvraag staaft (diplomasupplement/cijferlijsten/vakbeschrijving, etc.).

Studenten in een schakelprogramma Taal-en Letterkunde met een vooropleiding secundair onderwijs
Studenten in het schakelprogramma Taal- en Letterkunde met een vooropleiding secundair onderwijs krijgen, afhankelijk van hun talencombinatie en behaalde onderwijsvakken, een aantal standaardvrijstellingen toegekend.

Informeer hiernaar bij je studietrajectbegeleider Ann Peeraer door via de helpdesk een ticket in te dienen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wie kan een vrijstelling verkrijgen en hoe kan ik dat aanvragen?
Kan ik mijn studieprogramma aanpassen in de loop van het academiejaar?
Geen nood aan een diploma? Word creditcontractstudent
Alleen examens afleggen? Schrijf je in voor een examencontract
Kan ik vakken van een andere instelling in mijn programma opnemen?
Artikel details
Artikel ID: 179
Categorie: Studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid