Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wanneer kan ik herinschrijven? Belangrijke aandachtspunten ivm het herinschrijven

Oplossing
Vanaf 16 juli is herinschrijven voor een nieuw academiejaar mogelijk via je SisA selfservice (tabblad Studieprogramma > Aanvragen).  De herinschrijving verloopt elektronisch.  Je moet je dus niet persoonlijk aanmelden.  De herinschrijving volgt voor de rest dezelfde in- en uitschrijvingsdatums als deze voor nieuwe studenten (zie www.uantwerpen.be/inschrijven).
 
Enkele aandachtspunten:
  • Herinschrijven via SisA is mogelijk voor alle studenten die ingeschreven zijn of waren in het lopende academiejaar.  Dus ook studenten die hun inschrijving hebben stopgezet in het lopende academiejaar maar toch opnieuw wensen in te schrijven in het nieuwe academiejaar dienen de herinschrijving in SisA te gebruiken .
  • Lees altijd de instructies in de aanvraag.  Zelfs indien je de herinschrijving de voorgaande jaren ook reeds hebt gebruikt, kunnen er wijzigingen zijn.
  • De aanvraag wordt niet automatisch door het systeem verwerkt maar vereist steeds de controle van een medewerker van de centrale studentenadministratie.  Je moet dus wachten tot de aanvraag op 'verwerkt' staat (te volgen via 'Opvolgen status aanvragen' in je selfservice) voor je opleidingsonderdelen kan kiezen.
  • Een verwerkte aanvraag is steeds een definitieve inschrijving!  Denk dus goed na voor je de aanvraag indient.  Door de inschrijving is het studiegeld verschuldigd.
  • Indien er bepaalde redenen zijn waarom je herinschrijving na het indienen (nog) niet door de medewerker verwerkt kan worden, zal dit zichtbaar worden via een blokkering in je SisA selfservice.  Reageer tijdig indien een blokkering aanwezig is.
  • Sommige controles zijn ook ingebouwd waardoor je wegens bepaalde redenen nog geen aanvraag kan indienen.  Zo kan je als diplomajaarstudent pas na de 2de zit van de aanvraag gebruik maken (en dus herinschrijven) indien je na de 1ste zit nog tekorten hebt.  Ook een openstaande schuld betreffende het studiegeld kan verhinderen dat je al een aanvraag kan indienen.
  • Hou ook rekening met de gevolgen van eventueel door de faculteit opgelegde maatregelen van studievoortgangsbewaking tijdens het lopende academiejaar.  Een uitschrijving, al dan niet opgelegd door de faculteit, zorgt steeds voor administratieve kosten.
  • Door de inschrijving is steeds het studiegeld verschuldigd.  Informatie over de betaling van het studiegeld kan je vinden op http://www.uantwerpen.be/studiegeld .  De berekening van het studiegeld op basis van de opgenomen studiepunten en je betalingen kan je opvolgen via je SisA selfservice.  Hou er rekening mee dat de berekening van het studiegeld op basis van de opgenomen studiepunten 's nachts verloopt.  Zonder studieprogramma zie je enkel het administratief verschuldigde bedrag verschijnen.  De betaling van dit bedrag is niet voldoende als betaling op het moment van de inschrijving (zie de website 'Betaling op het moment van de (her)inschrijving').
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik kan in SisA niet aan mijn vakken voor het nieuwe jaar. Hoe komt dat?
Hoe bekom ik een inschrijvingsattest?
Alleen examens afleggen? Schrijf je in voor een examencontract
Geen nood aan een diploma? Word creditcontractstudent
Ik heb nog 2de zit examens en/of tekorten voor een aantal opleidingsonderdelen. Kan ik me herinschrijven voor de opleiding voor de 2de zit examens gestart zijn?
Artikel details
Artikel ID: 167
Categorie: (Her)Inschrijvingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid