Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik een deelvrijstelling krijgen voor een practicum?

Oplossing

Als je een vak niet haalde, maar voor het practicumdeel wel slaagde, is het mogelijk dat je het jaar nadien, als je het vak opnieuw opneemt, het practicum niet moet herdoen.

Onder welke omstandigheden zo'n deelvrijstelling kan gegeven worden, wordt door de lesgevers en practicumbegeleiders bepaald.

Voor sommige vakken zal je een deel vrijstelling krijgen, voor andere zal je verplicht worden om het practicum te herdoen. Voor een ander vak is het dan weer mogelijk dat je zelf kan kiezen of je het practicum herneemt of niet.

Om dus te weten of je een deelvrijstelling voor een practicum kan krijgen, contacteer je best de docent of de practicumbegeleider.

De faculteit komt hier verder niet in tussen: er worden geen deelscores of deelvrijstellingen in SisA genoteerd, de faculteit moet enkel een eindscore voor het hele vak krijgen. De practica zullen dan ook in je persoonlijke rooster blijven staan, zelfs al heb je een deelvrijstelling.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe weet ik in welke practicumgroep ik zit, en kan ik wisselen van groep?
Ik kies enkel vakken uit 1 jaar en toch zie ik roosteroverlap in mijn weekrooster
Ik ben ziek geweest maar mijn (Nederlandse) arts wil geen attest schrijven
Overstap van Biomedische wetenschappen/Farmacie naar Geneeskunde
Tot wanneer kan ik mijn studieprogramma voor semester 2 nog aanpassen?
Artikel details
Artikel ID: 100
Categorie: Studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (9)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid