Universiteit Antwerpen Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk FTI > Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Examens  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Wat moet ik doen als ik een examen niet kan afleggen omwille van ziekte of overmacht? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Als je omwille van ziekte of om een andere zwaarwichtige reden tijdens de blok- en/of examenperiode een examen wil verplaatsen naar een ander moment in de examenperiode, moet je tijdig en correct je a...
Wat moet ik doen als ik een examen niet wil afleggen? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Indien je niet wenst deel te nemen aan één of meerdere examens en je wenst hiervoor geen inhaalexamen, dan dien je je te verontschuldigen voor het examen via SisA voor aanvang van het examen.
Kan ik een examen verplaatsen? Artikel nog niet beoordeeld
Je kan een aanvraag indienen om een examen te verplaatsen d.m.v. het invullen van het webformulier
Waar vind ik de examenroosters? Artikel beoordeeld 1.8/5.0
Je eigen examenrooster kan je raadplegen in SisA. Let op:
Wat moet ik doen als examens samenvallen? Artikel nog niet beoordeeld
Je vult zo spoedig mogelijk het webformulier ‘verplaatsen examen (naar aanleiding van de bekendma
Waar kan ik de deliberatieregels terugvinden? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Je kan de deliberatieregels terugvinden op het Studentenportaal > Examens en onderwijsbeleid  > Deliberaties en proclamaties > Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen    
Waar kan ik de richtlijnen voor een examen terugvinden? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Je vindt het overzicht met de praktische richtlijnen terug op het Studentenportaal > Examens en onderwijsbeleid  > Reglementen onderwijs & examens > Faculteit Toegepaste Ingenieurswetensc...
Ik wil graag vervroegd afstuderen (zittijd januari). Wat moet ik doen? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Sommige studenten kiezen ervoor hun studies af te ronden in februari. Wie wil afstuderen in februari dient zich hiervoor zelf tijdig te registreren in SisA (Studieprogramma > aanvragen > afstude...
Mijn resultaat klopt niet. Hoe kan ik intern beroep indienen? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
  Indien je meent dat een resultaat niet correct is, ga dan zeker naar het (fysiek of online) inzagemoment van het desbetreffende examen.  Indien je (bij voorkeur na inzage) toch oordeelt dat een ex...
Waar kan ik mij registreren voor de tweede zittijd? Artikel beoordeeld 1.7/5.0
Om deel te kunnen nemen aan de examens van de tweede zittijd moet je je verplicht registreren via SisA.     
Kan ik mijn examens inkijken? Artikel nog niet beoordeeld
Iedere student heeft, na de bekendmaking van de definitieve examenresultaten, recht op feedback en inzage van het examen. Voor studenten in de eerste bachelorfase worden de inzagemomenten bekend gemaa...
Hoe kan ik een ombudspersoon bereiken? Artikel nog niet beoordeeld
Een ombudsaanvraag kan je indienen via het webformulier contactformulier facultaire ombudspersoon  
Ik ben werkstudent en moet werken tijdens een examen. Wat moet ik doen? Artikel nog niet beoordeeld
Je vult zo spoedig mogelijk het webformulier ‘verplaatsen examen (naar aanleiding van de bekendma
Waarvoor kan ik terecht bij de ombudspersoon? Artikel nog niet beoordeeld
Je kan bij een ombudspersoon o.a. terecht voor: als bemiddeling tussen student en docent (examensituaties, algemene onderwi
Waar kan ik mijn examenresultaten terugvinden? Artikel nog niet beoordeeld
Je kunt je punten zelf raadplegen in je SISA selfservice. Deze verschijnen tussen het einde van de examenperiode en de deliberatie. Log in op SisA, ga je naar het tabblad "cijfers" en kies je academie...
Hoe kan ik gebruikmaken van mijn bijzondere faciliteiten tijdens een examen? Artikel nog niet beoordeeld
Als je aanvraag tot bijzondere faciliteiten goedgekeurd is (bekijk dit artikel in onze FAQ), kan je via SisA (Aanvragen > Examens > Faciliteiten) een aanvraag i
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid