Universiteit Antwerpen Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk FTI > Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Mijn resultaat klopt niet. Hoe kan ik intern beroep indienen?

Oplossing

 

Indien je meent dat een resultaat niet correct is, ga dan zeker naar het (fysiek of online) inzagemoment van het desbetreffende examen. 

Indien je (bij voorkeur na inzage) toch oordeelt dat een examenresultaat of een beslissing van de examencommissie aangetast is door een schending van het recht, kan je beroep aantekenen tegen de beslissing van de examencommissie op basis van art. 21.4.1 van het Onderwijs- en examenreglement (www.uantwerpen.be/oer).

Je stelt een schriftelijk verzoek tot heroverweging van de beslissing op met een aangetekend en ondertekend schrijven aan “de interne beroepsinstantie, per adres rector van de Universiteit Antwerpen, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen”. Dit verzoek wordt ingesteld binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen die ingaat op de dag na de definitieve bekendmaking van de resultaten (OER art.21.3.1 en 21.4.1). 

Het verzoekschrift wordt ook via e-mail gestuurd naar interneberoepen@UAntwerpen.be [Met Engelstalige versie: internalappeal@uantwerpen.be].

Indien gewenst, kan je je laten bijstaan door een facultaire ombudspersoon, te contacteren via het formulier dat je vindt via https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/fac-toegepaste-ingenieurswetenschap/onderwijs/formulieren/

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 143
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid