Universiteit Antwerpen Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk FTI > Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Examenroosters

Oplossing

Je eigen examenrooster kan je raadplegen in SisA.


Let op:

  • in sommige gevallen dien je jezelf bijkomend in te delen in groepen (bv. voor een mondeling examen). Doe dit tijdig en volgens de voorziene instructie.
  • na bekendmaking van de examenroosters, kunnen hieraan nog wijzigingen aangebracht worden. Het is dus belangrijk dat je voor de start van de examenreeks/het examen nakijkt of er nog aanpassingen zijn gebeurd.
  • om deel te mogen nemen aan de tweede zittijd, moet je je begin juli registreren via je SisA-selfservice.

Je kan een aanvraag indienen om een examen te verplaatsen d.m.v. het invullen van het webformulier

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/fac-toegepaste-ingenieurswetenschap/onderwijs/formulieren/

 
 
 
 
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Inschrijven voor tweede zittijd
Ik ben ziek en kan mijn examen niet afleggen. Wat moet ik doen?
Wijzigen studieprogramma in het 2de semester
Formulieren
Mijn resultaat klopt niet. Intern beroep?
Artikel details
Artikel ID: 138
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid