Universiteit Antwerpen Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk FTI > Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Examenroosters

Oplossing

Je eigen examenrooster kan je raadplegen in SisA.


Let op:

  • in sommige gevallen dien je jezelf bijkomend in te delen in groepen (bv. voor een mondeling examen). Doe dit tijdig en volgens de voorziene instructie.
  • na bekendmaking van de examenroosters, kunnen hieraan nog wijzigingen aangebracht worden. Het is dus belangrijk dat je voor de start van de examenreeks/het examen nakijkt of er nog aanpassingen zijn gebeurd.
  • om deel te mogen nemen aan de tweede zittijd, moet je je begin juli registreren via je SisA-selfservice.

Je kan een aanvraag indienen om een examen te verplaatsen d.m.v. het invullen van het webformulier

verplaatsen examen (naar aanleiding van de bekendmaking van de examenrooster)’.

 
 
 
 
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Inschrijven voor tweede zittijd
Ik ben ziek en kan mijn examen niet afleggen. Wat moet ik doen?
Ik heb 3 of meer dan 3 opeenvolgende examens
Artikel details
Artikel ID: 138
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid