Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe kan ik aanvragen om de volgtijdelijkheid te doorbreken?

Oplossing

Voor sommige opleisingsonderdelen binnen een opleiding geldt volgtijdelijkheid. Vooral in de taalopleidingen komt dit voor. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen zo pas worden opgenomen als een credit werd behaald voor een ander, onderliggend opleidingsonderdeel. 

Uitzonderingen: aanvragen via het formulier

In uitzonderlijke omstandigheden, kan de studietrajectbegeleider beslissen om een afwijking op deze regel toe te staan en de volgtijdelijkheid te doorbreken. Alle aanvragen hiervoor dienen via het webformulier 'Doorbreken volgtijdelijkheid' te gaan; kijk hierbij zeker na wat de uiterste aanvraagdatum is.

Criteria

Enkel studenten in diplomajaar kunnen een aanvraag doen om de volgtijdelijkheid van één (max. twee) opleidingsonderdelen te doorbreken mits een duidelijke motivatie.

De studievoortgang en eerder behaalde resultaten zullen mee doorwegen in de beslissing om deze toelating toe te kennen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat is volgtijdelijkheid?
Geen nood aan een diploma? Word creditcontractstudent
Alleen examens afleggen? Schrijf je in voor een examencontract
Ik wil mijn studieprogramma nog wijzigen. Hoe moet dat?
Artikel details
Artikel ID: 180
Categorie: Studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.7/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid